Zie je in Eindhoven aan een gevel een opvallend geel bordje met daarop de tekst ‘Hier zetten we de buurt in bloei’, dan weet je dat je daar een kijkje kan nemen. Om mee te doen aan een activiteit als een kaartmiddag of taalcafé. Dit alles onder de vlag van het initiatief Reuring in de Buurt.

Het is de bedoeling dat er in Eindhoven de komende maanden in totaal zo’n 80 bordjes gespijkerd worden. Buurtinitiatieven voor het publiek beter zichtbaar maken, zo luidt de gedachte. Dit door gebruik te maken van opvallende gevelbordjes. Wie wil kan op een plek waar zo’n bordje te vinden is naar binnenlopen, voor een praatje of om mee te doen aan een activiteit.

WIJeindhoven is de drijvende kracht achter Reuring in de Buurt, dat wordt gefinancierd door de gemeente Eindhoven. Wethouder Saskia Lammers reikte afgelopen week het eerste bordje uit aan Stichting Samimi, een nieuw dagverblijf met naast kleinschalige kinderopvang ook mogelijkheden voor ouders om elkaar te ontmoeten op het ouderplein.