Met regelmaat nemen de mensen van het RegIonaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) een duik in het archief om daar mooie pareltjes op te vissen. Ditmaal is de vondst een paspoort met een poilitiek randje.

Vandaag (donderdag) vinden de verkiezingen voor het Europese Parlement plaats. In de depots van het RHCe ligt een archief van de PvdA uit onze regio, met daarin een zogenaamd Europees Paspoort. Dit document is door de partij verspreid tijdens de verkiezingen in 1989, met de slogan: 'Paspoort voor ’n rechtvaardige samenleving in een schoner Europa'.

Vandaag de dag is het vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld de Grieken lid zijn van de EU (sinds 1981), maar bij het begin waren nog veel minder landen betrokken. Nederland was één van de landen die een grote rol heeft gespeeld bij de oprichting van de EU. Samen met België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Luxemburg werd in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) opgericht.

Na de Tweede Wereldoorlog was iedereen toe aan vrede en samenwerking. Het doel van de EGKS was om de Europese landen van elkaar afhankelijk te maken voor steenkool en staal. Hierdoor kan een land zich niet meer bewapenen zonder dat andere landen daar weet van hebben. De samenwerking leidde daarnaast tot economische groei, werk en een hogere levensstandaard. Deze vorm van de integratie is de voorloper van de Europese Unie zoals we die nu kennen, met 27 lidstaten.

Belangrijke onderwerpen voor de EU zijn onder andere migratie, duurzame economie, veiligheid en klimaat. In 2029 is Nederland voor een halfjaar de voorzitter. Nederland bepaalt dan onder andere de belangrijkste thema’s voor de Europese agenda..