De behoefte aan nieuwe woningen in Eindhoven blijft onverminderd groot. De komende jaren wordt er dan ook veel gebouwd in de stad. Zo zijn er naar schatting 40.000 extra woningen nodig tot 2040, waarvan meer dan de helft in 2030 moet worden gerealiseerd.

Voor wie wil zien wat er waar de komende jaren wordt gebouwd is er de digitale Woningbouwkaart. De kaart is interactief. Door in te zoomen op de plattegrond van de stad is te zien welke projecten in studie zijn, wat in voorbereiding of in aanbouw is. Bij elk project is te zien hoeveel woningen er gebouwd worden en om welk type woningen het gaat. Ook is te zien of het huur- of koopwoningen zijn, in welke prijsklasse ze vallen en wie de ontwikkelaar is.