Op Landgoed Eikenburg aan de Aalsterweg vind je Stadsakkers. Vrijwilligers van deze stichting kweken hier op ecologische wijze groenten en andere gewassen. De oogst gaat naar Voedselbank Eindhoven en andere organisaties die zich inzetten voor minder draagkrachtigen.

Tot voor kort hadden de vrijwilligers alleen een oude keet waar ze tussen de werkzaamheden door even bij konden komen. Deze voldeed al lang niet meer en dus is er nu een nieuw paviljoen gebouwd. Deze wordt woensdag 29 mei officieel geopend.

Het paviljoen is tot stand gekomen dankzij woningcorporatie Trudo die ook verantwoordelijk is voor de gebiedsontwikkeling van Landgoed Eikenbrug.