Genneper Parken

Genneper Parken

EINDHOVEN - IVN Veldhoven Eindhoven Vessem heeft op zaterdag 21 mei een wandeling op het programma staan waarin de schoonheid van de Genneper Parken ruim aan bod komt. Wie mee wil lopen, is welkom.

In het zuiden van de stad worden twee stadswijken gescheiden door een groengebied dat tot ver het centrum van de stad binnendringt. Door deze veelzijdigheid zijn de Genneper Parken een heel interessant wandelgebied. Het gebied is van oorsprong een agrarisch beekdallandschap, gevormd door de Dommel en de Tongelreep. "We zullen het zeker hebben over de Dommel en de Tongelreep en het waterbeheer", zo luidt de vooruitblik.

De wandeling start om 10.00 uur bij de Genneper Watermolen, Genneperweg 143, 5644 R, Eindhoven. Rond 12.00 uur zijn de deelnemers weer op het startpunt terug.