Het 'Genderwonderwoud' is dichtbeplant en is straks goed voor dieren, planten én de mens. In het buitenlokaal dat zich tussen de planten bevindt, wordt lesgegeven. FOTO: Rien de Schipper.
Het 'Genderwonderwoud' is dichtbeplant en is straks goed voor dieren, planten én de mens. In het buitenlokaal dat zich tussen de planten bevindt, wordt lesgegeven. FOTO: Rien de Schipper.

Levendig en leerzaam lokaal buiten

Algemeen

Op een aantal plaatsen in Eindhoven, worden bij basisscholen de komende tijd zogenaamde Tiny Forests aangelegd. Het eerste bosje is al aangelegd in het Genderpark en oogt nog wat sprieterig, maar dat gaat de komende maanden vast veranderen. Ook in Veldhoven gaat dit idee de komende jaren vormgegeven worden.

VELDHOVEN - Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bosje is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen kunnen in het buitenlokaal leren over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.
Het idee van een Tiny Forest komt uit India, waar een Japans bosbouwconcept is aangepast voor stadsomgevingen. In december 2015 haalt IVN de bedenker van het concept, S. Sharma, naar Nederland. Met hem wordt in de gemeente Zaanstad, midden in de stad het eerste bos in Nederland geplant.
7 jaar later ziet het er goed uit: de snelle en gezonde groei verrast iedereen.
Inmiddels zijn samen met gemeenten, scholen en buurtbewoners al tientallen Tiny Forests in Nederland aangelegd.

Natuurbeleving

Zo’n bos in de stad heeft een groot aantal positieve effecten. Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit: het bos van 200 m2 bestaat uit veel verschillende soorten bomen. Deze bomen trekken weer diverse insecten en vogels aan. Het bos brengt natuurbeleving dichterbij. De afstand tussen mens en natuur is erg groot voor de gemiddelde stadsmens.
Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur dichtbij te ontdekken en daarover te leren. De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit, en verlaagt de temperatuur van de stad ‘s zomers. Het heeft een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt werkt stress verlagend en dat is goed voor iedereen.
En dan natuurlijk het al genoemde gebruik van een Tiny Forest als een schoollokaal in de buitenlucht, waar de stadsjeugd kennis kan maken met de levende natuur.

Forest Ranger

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem is betrokken bij de Tiny Forests in Eindhoven. Op basisschool de Troubadour in Gestel heeft IVN Natuureducatie gastlessen gegeven. Eind vorig jaar zijn mensen van IVN Natuureducatie naar de school gekomen om in een negental groepen te praten over het Tiny Forest, dat inmiddels op loopafstand van de school in het Genderpark is aangelegd. Op een speelse manier leren de kinderen wat een Tiny Forest is en waarom het zo belangrijk is er veel aan te planten. Ook hun taak als Tiny Forest Ranger (boswachter) is besproken.
Na de lessen maakt de leerlingenraad samen met de hovenier een ontwerp. Waar moeten de paden komen? Waar komt het buitenlokaal? En bedenken ze natuurlijk een mooie naam voor het bos. De hovenier heeft een plattegrond meegenomen waarop de ideeën ingetekend zijn. En nu ligt het er, met ongeveer 600 boompjes en struikjes.

Meer informatie

www.ivn.nl/afdeling/veldhoven-eindhoven-vessem

Ondertussen is al bij 4 scholen een Tiny Forest. Behalve bij de Troubadour, ook bij kindcentrum Theresia in Strijp en de basisscholen het Palet en Tarieq in Woensel.

IVN VEV

Voor bedrijven

Behalve voor scholen en particulieren kan een Tiny Forest ook heel geschikt zijn om een bedrijfsgebouw in het groen te zetten. IVN stimuleert dan ook bedrijven om mee te doen in de aanleg van zogenaamde IVN-Bedrijfsbossen.

De minibosjes
zijn
erg
populair

Afbeelding