Het preHistorisch Dorp laat het verleden herleven. FOTO: preHistorisch Dorp.
Het preHistorisch Dorp laat het verleden herleven. FOTO: preHistorisch Dorp.

Raad geeft groen licht voor VONK*

De gemeenteraad van Eindhoven heeft afgelopen week een akkoord gegeven op het voorlopig ontwerp van VONK*. Dit betekent dat de volgende stap in het ruimtelijk proces van VONK* kan worden gezet. Er wordt in 2022 gestart met de bestemmingsplanprocedure en er wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp.

EINDHOVEN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven gaf in oktober al een akkoord op het voorlopig ontwerp van VONK*. In de laatste raadsvergadering van 2021 was het de beurt aan de Eindhovense gemeenteraad. Na een kort debat waarin werd gediscussieerd over onderwerpen zoals groen en de toegankelijkheid van het museum stemden 34 van de 45 raadsleden voor het voorstel.

Ward Rennen, directeur-bestuurder Eindhoven Museum: “De afgelopen maanden hebben we er hard aan gewerkt om binnen de kaders die de gemeenteraad ons heeft gegeven het plan voor VONK* ruimtelijk uit te werken. Met dit plan kan het museum uitbreiden en komt er meer groen en cultuurhistorie terug in de Genneper Parken. Het is geen en/of plan, maar een en/en plan, doordat we nu de kans verzilveren om het verkeersschoolterrein voor een groot deel terug te geven aan de Genneper Parken en tegelijkertijd een mooi museum te realiseren.”

Dat de gemeenteraad het voorlopig ontwerp heeft goedgekeurd betekent niet dat er bij een aantal omwonenden van de Genneper Parken geen zorgen zijn omtrent bijvoorbeeld parkeren. Eindhoven Museum is zich hiervan bewust en gaat samen met de gemeente Eindhoven, parkeerexperts en de betrokkenen binnenkort om de tafel om hierover nogmaals in gesprek te gaan en gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. Alle belanghebbenden ontvangen hiervoor begin 2022 een uitnodiging.

VONK* biedt een plek in Eindhoven waar de hele geschiedenis en het erfgoed van de stad en regio op een innovatieve wijze kunnen worden beleefd. VONK* vertelt het verhaal van de stad en regio Eindhoven en richt zich op de momenten in de geschiedenis waarbij de ‘vonken oversloegen'.Afbeelding