De lockdown zorgt voor weinig bezoekers aan de stad, zo ook op het 18 Septemberplein. FOTO: Frans van Beers.
De lockdown zorgt voor weinig bezoekers aan de stad, zo ook op het 18 Septemberplein. FOTO: Frans van Beers. ©Frans van Beers 2021

Corona-ondersteuning voor de stad

Algemeen

Het college van Eindhoven heeft besloten om de stad in het eerste kwartaal van 2022 brede ondersteuning te bieden vanwege corona. Hiervoor worden bestaande ondersteuningsmaatregelen verlengd, eerder beëindigde regelingen opnieuw ingezet en enkele nieuwe maatregelen ingesteld.

EINDHOVEN - Begin 2022 komt het college met meer nieuwe, aanvullende maatregelen. Door de actuele coronasituatie en de lockdown is er een steviger ondersteuningspakket nodig voor de stad. Dit is nodig om de vitale maatschappelijke infrastructuur in deze coronatijd overeind houden en inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners perspectief te bieden. De gemeenteraad heeft een budget van 15 miljoen uitgetrokken voor ondersteuningsmaatregelen. Voor het pakket waarover nu is besloten, is ruim 4 miljoen nodig.

De bestaande en opnieuw ingestelde maatregelen vormen een breed ondersteuningspakket. Voorbeelden zijn maatregelen voor de culturele sector (huurverlaging, steun aan makers), voor de sport (annulering en kwijtschelding huur sportaccommodaties), voor het sociaal domein (subsidieregeling voor maatschappelijke partners en WIJeindhoven), extra capaciteit voor handhaving, dienstverlening aan inwoners (thuisbezorging van reisdocumenten, avondopenstelling van het Inwonersplein, extra inzet bij het klantcontactcentrum) en dienstverlening aan ondernemers (onder andere het ondernemersloket).

Nieuwe maatregelen zijn noodsteun voor de Effenaar, ondersteuning voor controle op het coronatoegangsbewijs en gedeeltelijke kwijtschelding van huur voor sportverenigingen en andere niet-commerciële sport- en beweegaanbieders. Er zijn zorgen over de toenemende polarisatie en de afnemende inzet van vrijwilligers. Een ander aandachtspunt is gezondheid. Zeker in deze situatie, met alle beperkingen, is het belangrijk om sport en beweging te blijven stimuleren. In het nieuwe jaar komen daarom aanvullende voorstellen voor ondersteuning op deze thema’s, wat ook extra capaciteit voor de organisatie zal vragen.

Het blijft onzeker hoe de coronapandemie zich zal ontwikkelen. Alles wijst erop dat we nog lange tijd te maken hebben met de pandemie, de beperkende maatregelen, de gevolgen ervan en de impact op onze maatschappij. Door de duur van de coronacrisis gaan de gerichte ondersteuningsmaatregelen steeds meer hand in hand met een aanpak die vooral gericht is op herstel - een ondersteuningsaanpak gericht op innovatie en het bieden van perspectief.

Perspectief

Gemeenteraad heeft een budget van 15 miljoen uitgetrokken

Van de redactie

Afbeelding