Belasting Waterschap

EINDHOVEN - Waterschap De Dommel moet extra inzet plegen om het watersysteem aan te passen aan de klimaatextremen. De waterschapsbelasting gaat daarom komend jaar omhoog. De prijsstijgingen van grondstoffen, elektra en arbeidskrachten brengen ook extra kosten met zich mee. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft besloten om de belastingopbrengsten, het inkomen voor het waterschap, met 4,9% te laten stijgen. Zo kan het waterschap blijven zorgen voor droge voeten, schoon en voldoende water in zijn werkgebied. Waterschap De Dommel blijft één van de lagere tarieven in Nederland behouden. De belastingopbrengsten bestaan uit de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Watersysteemheffing is bedoeld voor droge voeten en voldoende water. Zuiveringsheffing is de belasting die geheven wordt om afvalwater te zuiveren.