Bomenkap Beatrixpark

Bomenkap Beatrixpark

EINDHOVEN - Vanaf het eerste kwartaal van 2022 worden te hoge bomen in en rondom het Beatrixpark in Eindhoven Noordwest getopt, gesnoeid of gekapt. Dat is nodig om de funnel - de aanvliegroute voor (militaire) vliegtuigen - vrij van obstakels te houden. Om tegelijkertijd de landschappelijke kwaliteit en de kwaliteit van de natuur te behouden, en waar mogelijk te verbeteren, is een landschaps- en beheerplan opgesteld. Er zijn 610 bomen die volgens dat besluit nu te hoog zijn of de komende vijf jaar te hoog worden. Voor elke boom die gekapt wordt, wordt een nieuwe boom teruggeplaatst. Om de biodiversiteit te bevorderen, wordt daarvoor een grote diversiteit aan inheemse soorten, zoals de zomereik en de ruwe berk gebruikt. Doordat elke gekapte boom gecompenseerd wordt, blijft het aantal vierkante meters bos gelijk aan de huidige oppervlakte. Dood hout wordt zoveel mogelijk achtergelaten in de natuur - ook goed voor de biodiversiteit.