kort nieuws
kort nieuws

IN 'T KORT

Zelfhulpgroep zoekt contactpersoon

EINDHOVEN - Zelfhulpgroep PTSS én rouwverwerking is op zoek naar een tweede contactpersoon. Zelfhulp is een mogelijkheid om met lotgenoten in contact te komen. De deelnemers komen regelmatig samen zonder tussenkomst van de reguliere hulpverlening. In een groep kunnen deelnemers hun ervaringen delen, elkaar steunen en van elkaar leren. Door het deelnemen aan een zelfhulpgroep krijg je erkenning en begrip van lotgenoten. De groep is er voor deelnemers die te maken hebben (gehad) met PTSS én met rouwverwerking. "Samen met de andere contactpersoon worden jullie de kartrekkers van deze groep. Je deelt jouw ervaringen rondom PTSS en rouwverwerking en vindt (h)erkenning, steun en begrip bij elkaar. Daarnaast bewaak je het groepsproces en ben je aanspreekpunt voor onze organisatie."

Voor wie interesse heeft om als contactpersoon aan de slag te gaan: 

www.zelfhulpnetwerk.nl

Kerstactie

SON - Op 22 december delen leden van de jeugdgemeenteraad, het college en de griffier kerstattenties uit aan inwoners van Son en Breugel die een steuntje in de rug verdienen. De inwoners van Son en Breugel kunnen een dorpsgenoot aanmelden voor deze speciale kerstactie.

Aanmelden kan tot en met 17 december. Per persoon mag 1 persoon/gezin worden aangemeld. Vermeld waarom iemand een kersttraktatie verdient. Op het moment dat er meer aanmeldingen dan traktaties zijn, wordt er geloot.

Het is het tweede jaar op rij dat het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is om de oliebollenparty te organiseren. Vorig jaar bracht het college oliebollen rond op oudejaarsdag. Nu is er de kerstactie, in samenwerking met drie bakkers uit het dorp. Bewoners en personeel van Berkenstaete en Zonhove krijgen net als vorig jaar op 31 december wel oliebollen namens het college.
Iemand opgeven voor de kerstactie kan door een bericht te sturen naar:

communicatie@sonenbreugel.nl

Strijps Kamerkoor

EINDHOVEN - Het Strijps Kamerkoor heeft op donderdag 18 december om 15.00 uur een nieuw concert op het programma staan in de Schootste kerk, Schootsestraat 47. Aanmelden:

secretaris@strijpskamerkoor.nl