De gemeente Eindhoven een programma ondersteunen om de Joodse cultuur te versterken. FOTO: PixaBay.
De gemeente Eindhoven een programma ondersteunen om de Joodse cultuur te versterken. FOTO: PixaBay.

Programma om Joodse gemeenschap te versterken

Vragen van Pointer (KRO/NCRV) en Follow the Money, van begin 2020, vormden het startpunt van gedegen onderzoek naar de rol van gemeente Eindhoven tijdens en na de oorlog bij de roof van huizen uit Joods bezit en het opleggen van belastingen tijdens en na WOII.Roof en Rechtsherstel in Eindhoven

EINDHOVEN - Het onderzoek ‘Roof en Rechtsherstel in de gemeente Eindhoven’ maakt duidelijk dat er geen bewijzen zijn dat gemeente Eindhoven huizen uit Joods bezit heeft gekocht. Ook geeft het rapport aan dat door het ontbreken van bronnen geen duidelijke antwoorden zijn te geven over het handelen van gemeente Eindhoven rond het heffen van straatbelasting. Wel maakt het onderzoek helder dat tijdens de oorlog de gemeente bijdroeg aan het verschillend behandelen van groepen Eindhovense inwoners, met schrikbarende en onmenselijke gevolgen voor de Joodse gemeenschap.

Belangrijke les

Daar trekt de gemeente ook vele jaren later een belangrijke les uit, omdat de gruwelijkheid van het handelen van de Duitse bezetter nog altijd doorwerkt. Het rapport is besproken met een klankbordgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Nederland) en de Joodse gemeenschap in Eindhoven. Naar aanleiding van deze gesprekken wil gemeente Eindhoven een programma ondersteunen om de Joodse cultuur te versterken en invulling te geven aan gezamenlijkheid. De basis van dit programma bestaat uit vier sporen: verbinden en integratie, Joodse religie en onderwijs, culturele activiteiten en toekomstbestendigheid van de synagoge. De gemeente ziet ook een belangrijke rol om in te zetten op verbinding tussen verschillende culturen en geloofsovertuigingen.

Joodse cultuur

Gemeente Eindhoven stelt 90.000 euro beschikbaar voor het programma ‘versterken Joodse cultuur in Eindhoven'. Het doel is om een impuls te geven aan de Joodse cultuur in Eindhoven en deze een blijvende plaats te geven in de Eindhovense samenleving. Hiermee erkent de gemeente dat het raamwerk van de Joodse cultuur in Eindhoven door WOII ernstig is aangetast en de gemeente daar onvoldoende oog voor heeft gehad. Voor het bepalen van de hoogte van deze bijdrage is aangesloten bij andere steden zoals Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. meente daar onvoldoende oog voor heeft gehad. Voor het bepalen van de hoogte van deze bijdrage is aangesloten bij andere steden zoals Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag.