Plaatje van het project in voorbereiding. FOTO: Mees van den Ekart.
Plaatje van het project in voorbereiding. FOTO: Mees van den Ekart. Mees van den Ekart

‘Bedrijf is opleiding van studenten’

(Vervolg van voorpagina) - Zo is de school gevestigd in het Microlab op Strijp-S, midden tussen start-ups en andere bedrijven. De opleiding is opgezet in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant. Finke: "Zo geven ondernemers les. En we werken nauw samen met zogenoemde 040-partnerts., zoals WithLocals, de gemeente Eindhoven, Jong Ondernemen en Brainport Development.”

De initiatiefnemers legden hun plan voor aan het College van Bestuur van het Summa College. Die was zo enthousiast over het vernieuwende karakter van de Start-up School, dat ze de drie docenten groen licht gaf de school op te zetten. Henk Slagt, lid van het College van Bestuur van het Summa College: "Als schoolleiding zijn we trots op deze innovatieve opleiding. Wij steunen graag drie docenten die dit concept succesvol kunnen maken.”

De Start-up School is door de zeer op de praktijk gerichte aanpak een unieke opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Een vergelijkbare studie bestaat alleen op hbo-niveau. Het initiatief past goed in de nieuwe visie van de mbo-instelling, waarbij de focus meer op talenten (in de vorm van een zogeheten talentenpaspoort) komt te liggen.

De Start-up School houdt twee voorlichtingsbijeenkomsten: dinsdag 7 en donderdag 16 december, vanaf 19.00 uur in het Microlab, Kastanjelaan 400 in Eindhoven.

www.start-upschool.nl