kort nieuws
kort nieuws

IN 'T KORT

Lotgenoten-
bijeenkomst

EINDHOVEN - Voor mannen bij wie prostaatkanker wordt vastgesteld en er over willen praten, kan het moeilijk zijn om gehoor te vinden. Daarom nodigt de Prostaatkankerstichting hen uit om hun ervaringen en vragen te delen met lotgenoten tijdens een bijeenkomst die wordt gehouden op donderdag 2 december in Inloophuis de Eik, Klein Tongelreplein 8, Eindhoven. Aanvang: 14.00 uur. Het thema van de middag is: 'Wat is jou tot steun bij prostaatkanker? 

Voor meer info en aanmelden:

www.prostaatkankerstichting.nl

Rijbewijs-
keuringen

EINDHOVEN - Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.
Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in Dé Plek Eindhoven op maandag 6 december medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

Voor het maken van een afspraak: 088 2323 300. Of kijk op:

www.regelzorg.nl 

Yogagroep

EINDHOVEN - De yogagroep die onlangs is begonnen met lessen in Jagershoef in Woensel is nog op zoek naar nieuwe leden. De groep bestaat uit leden in de leeftijd van 45 tot 82 jaar. Deze lessen zijn geschikt voor iedereen, ook al ben je niet perfect gezond of in conditie. De groep komt iedere donderdag samen van 18.30 tot 19.45 uur in Activiteitencentrum Jagershoef, Lohengrinlaan 1, Eindhoven. Meer info: 

www.wearerelight.com/contact

Leger des Heils

EINDHOVEN - In de week van 29 november tot en met 4 december gaan de collectanten van het Leger des Heils in Eindhoven de straat weer op voor een collecte. In het hele land wordt geld opgehaald voor hulp aan kwetsbare mensen. 

De opbrengst van de collecte is bestemd voor het buurtwerk van de organisatie. Verspreid over Nederland heeft het Leger ruim honderd buurthuiskamers, bedoeld voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Het doel van de buurthuiskamers is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. In de buurthuiskamers kunnen buurtbewoners ontmoeten.