kort nieuws
kort nieuws

In 't Kort

Schrijf ’t kerstverhaal

EINDHOVEN - Wie schrijft het kerstverhaal 2021? Let wel: 1. Het kerstverhaal vindt plaats in Eindhoven; 2. Het kerstverhaal telt niet meer dan 800 woorden. Uit alle inzendingen kiest de redactie het kerstverhaal dat gepubliceerd wordt! Vóór donderdag 16 december insturen naar redactie@grooteindhoven.nl. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Vrijwilligers gezocht

EINDHOVEN - Het Autisme Informatie Centrum in Eindhoven is op zoek naar vrijwilligers. Ervaringsdeskundigen die een luisterend oor kunnen bieden zijn welkom. Net als mensen die het leuk vinden om in een kleine groep te praten. Ook voor iemand die maar een paar uurtjes in de maand beschik baar is, is ruimte. Wie er meer van wil weten, kan een bericht sturen naar: 

aic-eindhoven@nva-nb.nl

Patronesviering

EINDHOVEN - Op 21 november 2021 trekken de twee Eindhovense gilden, Sint-Catharinagilde Strijp en het Sint-Catharinagilde van Gestel tot Blorthem, naar de St. Trudokerk om gezamenlijk hun patrones de Heilige Catharina te vieren tijdens de hoogmis die om 09.30 uur begint.

Beide gilden vinden hun oorsprong in de middeleeuwen en vieren sinds jaar en dag rondom 25 november haar naamdag. Tijdens de viering wordt ook een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. De jubilarissen zijn: Frans Hermens (25 jr), Tini Dexel (25 jr), Frans Prinsen (25 jr), Adri van Hoek         (40 jr), Jaco Moonen (40 jr), en Henri van Hout (50 jr). Beide gilden bieden de jubilarissen een receptie aan van 14.00 – 17.00 uur in het gildehuis ’t Paviljoentje aan de Botenlaan 40 te Eindhoven.

Theatershow over Alzheimer

EINDHOVEN - Neuroloog Philip Scheltens komt op zaterdag 27 november naar Muziekgebouw Eindhoven met een theatershow over Alzheimer. Hij wordt hierin muzikaal bijgestaan door de Nederlandse Bachvereniging. Naast muziek is er ook een bijdrage van Marc Pantus. Wat alzheimer allemaal aanricht in het menselijk brein wordt volop onderzocht door wetenschappers, specialisten en artsen. In het theatrale concert Hersenstreken staat prof. dr. Philip Scheltens, hoogleraar neurologie, stil bij deze thematiek.

muziekgebouweindhoven.nl