De Gildebuurt, met onder de Montgomerylaan,  de Pastoriestraat (rechts), in het midden de Woenselse Markt. FOTO: Ronald Otter.
De Gildebuurt, met onder de Montgomerylaan, de Pastoriestraat (rechts), in het midden de Woenselse Markt. FOTO: Ronald Otter.

Buurt Budget voor Oud-Woensel

Algemeen

In de wijk Oud-Woensel is een Buurt Budget van 50.000 beschikbaar gesteld aan de wijk. Bewoners van de Gildebuurt en Hemelrijken hebben zelf ideeën ingediend voor (een deel van) het budget en gestemd op hun favorieten. De uitslag van het stemmen is inmiddels bekend. Buurtbewoners hebben veel ideeën ingediend voor (een deel van) het buurt budget: van plannen voor vergroening tot een groot wijkfeest.

EINDHOVEN - “Bewoners weten als geen ander wat er speelt in hun buurt. Daarom is het belangrijk om hen te stimuleren om te dromen over de toekomst van de wijk”, aldus wethouder Yasin Torunoglu (Wonen en Wijken).

Zeggenschap

“Met het Buurt Budget geven we inwoners zeggenschap over waar in hun buurt in geïnvesteerd moet worden. Ik kijk ernaar uit om met de bewoners aan de slag te gaan met de winnende ideeën. Samen zetten we ons in voor een schone, veilige en groene wijk waar jong en oud elkaar kan ontmoeten”, zo motiveert de wethouder het initiatief.

Ruim 240 bewoners hebben vervolgens gestemd op hun favoriete ideeën. Men kon stemmen, zowel digitaal alsook fysiek in de wijk, door punten te verdelen over een lijst van 35 ideeën. De volgende ideeën kregen de meeste punten en passen in het budget van 50.000 euro dat voor het project beschikbaar is gesteld

Meer prullenbakken en recycle-opties op de Kruisstraat en in de wijk (15.000 euro).

- Zebrapad op de Kruisstraat voor schoolkinderen (3000 euro)SV Oud Woensel (Zaal)Voetbal (4000 euro).

- Planten en sfeerverlichting op de Woenselse Markt (4000 euro).

- 3D zebrapaden/street art Kruisstraat/Woenselse Markt (7600 euro)/

- Bakken met een boom/plant om verkeer af te remmen op Hemelrijken (15.000 euro).

Nu de keuze is gemaakt, is het tijd voor de volgende stap. De ideeën moeten eerst zo concreet mogelijk worden uitgewerkt om ze te kunnen uitvoeren. “We gaan samen met de indieners en een inhoudsdeskundige van de gemeente kijken hoe het verder ingevuld moet worden. Daarna wordt samen met hen een plan gemaakt voor de uitvoer van het idee. De buurt wordt op de hoogte gehouden van het proces. De komende weken wordt duidelijk wat er nodig is voor de uitvoer van de ideeën en wanneer dat van start kan gaan.”

Buurt Budget is een manier om burgers te betrekken bij hun leefomgeving. In verschillende steden in heel Europa wordt een buurtbudget (ook wel burgerbegroting) gezien als een goede manier om inwoners meer te betrekken bij hun buurt. De gemeente is dit experiment daarom ook in Eindhoven aangegaan. Het doel is te leren van het project om te zien of deze werkwijze ook interessant is voor andere plekken en projecten in de stad.

Meer informatie over het project Buurt Budget:

www.eindhoven.nl/buurtbudget

Van de redactie

‘Met het Buurt Budget geven
we inwoners zeggenschap’

Afbeelding