Bijeenkomst IC-café

EINDHOVEN - Hoe geef je je leven weer vorm na een verblijf op de Intensive Care (IC)? Het verblijf op de IC kan voor veel patiënten en hun naasten een heftige, emotionele gebeurtenis zijn, die ook na ontslag uit het ziekenhuis impact kan hebben.

Máxima MC en het Catharina ziekenhuis houden op maandag 22 november samen een IC-café, op maandag 22 november van 19.30 tot 21.00 uur te houden in 't Patronaat in Veldhoven. Tijdens het IC-café staan onderwerpen centraal die te maken hebben met een verblijf op de IC. Dit keer is er extra aandacht voor psychische en cognitieve klachten. Medisch psychologen van beide ziekenhuizen, en een ervaringsdeskundige geven uitleg. Er is ook met elkaar van gedachte wisselen en het stellen van vragen.

Aanmelden:

ICcafe@mmc.nl