Gemeente Eindhoven wil dat alle kinderen en jongeren (van -9 maanden tot 23 jaar) een goede start hebben. FOTO: PixaBay.
Gemeente Eindhoven wil dat alle kinderen en jongeren (van -9 maanden tot 23 jaar) een goede start hebben. FOTO: PixaBay.

‘Investeren in een sterke basis’

Algemeen

Gemeente Eindhoven wil dat alle kinderen en jongeren (van -9 maanden tot 23 jaar) een goede start hebben in het leven, gezond en veilig opgroeien en kunnen meedoen in de samenleving. Dat zijn de belangrijkste ambities van het preventief jeugdbeleid voor de komende vier jaar.

EINDHOVEN - Van alle inwoners van Eindhoven is ongeveer een kwart 0 tot 23 jaar. Daarmee vormen kinderen en jongeren een belangrijk onderdeel van de stad. Met een groot deel van hen gaat het gelukkig goed, blijkt uit cijfers. Maar er leven in Eindhoven ook kinderen, jongeren en ouders/verzorgers in omstandigheden die een goede ontwikkeling (kunnen) belemmeren.

Keuzes

Met het beleidsplan voor 2022 tot 2026 legt gemeente Eindhoven de basis voor positief en preventief jeugdbeleid. Het draait om het investeren in een sterke basis, maar ook om het optimaliseren van het hulpaanbod voor kinderen, jongeren en/of opvoeders die een specifieke vraag hebben. Het beleidsplan maakt het mogelijk om onderbouwde keuzes over de inzet in het preventieve jeugddomein te maken en te focussen op prioriteiten.

Wethouder Renate Richters (Jeugd, Zorg en Welzijn): “Preventie draait om positiviteit: hoe kunnen we werken aan een stevige pedagogische en veilige omgeving voor kinderen en jongeren? Preventief jeugdbeleid kan voorkomen dat kinderen en jongeren problemen krijgen, dat kleine problemen groter worden en dat kinderen, jongeren en/of gezinnen intensieve(re) hulp nodig hebben. Door meer aandacht te geven aan preventie ligt de nadruk niet op problemen, maar juist op kinderen, jongeren en gezinnen zelf. Een preventieve en positieve benadering doet namelijk recht aan zowel jeugd met wie het goed gaat als aan kinderen, jongeren en gezinnen die een verhoogd risico hebben op problemen of waar al problemen spelen.”

Het preventief jeugdbeleid is tot stand gekomen in co-creatie met Eindhovense jongeren, professionals uit het jeugddomein, het Nederlands Jeugd Instituut, en verschillende domeinen binnen de gemeente.

Om het geluid van jongeren op te halen zijn verschillende gesprekken gevoerd, met onder andere de jongerenambassadeurs van Jong040 en de Jeugdraad. Na vaststelling van het beleidsplan -eerst komt het plan tijdens de commissiebespreking aan de orde, en eind deze maand neemt de gemeenteraad een besluit- wil de gemeente gezamenlijk met partners en jeugd uit de stad uitwerken hoe de doelstellingen bereikt kunnen worden. Deze gesprekken zullen worden gevoerd in de vorm van zogeheten thematafels.

Doelstellingen

‘Met een groot deel van de jeugd gaat het gelukkig goed’

Van de redactie

Afbeelding