De vraag naar nieuwe woningen in Eindhoven blijft onverminderd hoog. Om de vraag naar nieuwe woonruimte enigszins te ledigen, heeft het Rijk Eindhoven aangewezen als 1 van de 5 gemeenten voor ‘optoppen’, het toevoegen van woningen aan bestaande gebouwen. Tegelijkertijd wordt bekeken hoe panden duurzamer kunnen worden gemaakt.

Wethouder Mieke Verhees: "In Eindhoven hebben we de opgave om veel woningen toe te voegen in de bestaande stad. Optoppen is een kansrijke manier om dat te doen. We zijn daar al mee bezig en hebben een eerste scan gemaakt om te zien waar daken zijn met potentie om op te toppen. Dat het Rijk ons als voorloper heeft aangewezen, geeft een extra impuls die we in deze tijd goed kunnen gebruiken."

Een voorbeeld van een opgetopt gebouw in Eindhoven is het Veemgebouw op Strijp-S van Trudo. En Woonbedrijf gaat de Grijpmaflats aan de Willem Klooslaan renoveren en optoppen met één bouwlaag, waardoor er 52 sociale woningen worden toegevoegd.