Bestuurders en vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeenten, prominente bedrijven en maatschappelijke organisaties ontmoetten elkaar in het Evoluon.
Bestuurders en vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeenten, prominente bedrijven en maatschappelijke organisaties ontmoetten elkaar in het Evoluon.

Landelijk Lerend Actienetwerk nu ook in Eindhoven ectief

Staat vast

Van de redactie

Number 5 foundation en de gemeente Eindhoven hebben afgelopen vrijdag de aftrap gegeven voor een Landelijk Lerend Actienetwerk voor de aanpak van taalverwerving en laaggeletterdheid. 

EINDHOVEN - Het gezamenlijke initiatief heeft als doel om de krachten, kennis en expertise van gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te bundelen om de impact op dit thema in Nederland te vergroten.

Laurentien van Oranje van number 5 foundation: “Onderzoek wijst uit dat investeren in taalverwerving in de eerste 1000 dagen het meeste rendement oplevert voor het succes van kinderen later. Helaas zien we dat dit nog niet breed bekend is in de samenleving. Digitalisering maakt deze opgave nog urgenter en daarom is het nu tijd om hier samen de schouders onder zetten.”

”Wethouder Stijn Steenbakkers (Onderwijs en Economie) van de gemeente Eindhoven: “Voor zo’n 2,5 miljoen mensen in Nederland is lezen en schrijven niet vanzelfsprekend en dat aantal groeit nog steeds. Daarmee zijn taalverwerving en laaggeletterdheid diepgewortelde opgaven in onze samenleving. Het heeft een aanzienlijke impact op het individu en raakt onze lokale en landelijke economie. Ik ben ervan overtuigd dat een landelijke samenwerking tussen gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de sleutel is tot het maken van een blijvende impact tegen onder andere laaggeletterdheid. En dat is precies waar dit Landelijk Lerend Actienetwerk voor is bedoeld.”

Bestuurders en vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeenten, prominente bedrijven en maatschappelijke organisaties ontmoetten elkaar in het Evoluon. Gezamenlijk gingen zij in gesprek over een gedeelde ambitie. En de waarde van taalverwerving van het jonge kind als belangrijke voorspeller van (school)succes en als middel voor het voorkomen van maatschappelijke opgaven, zoals kansenongelijkheid, participatie, armoede en criminaliteit.

Number 5 foundation en gemeente Eindhoven roepen geïnteresseerde gemeenten, bedrijven en organisaties op om zich aan te sluiten bij dit initiatief en actief samen te werken. Neem voor meer informatie over het Landelijk Lerend Actienetwerk contact op met de gemeente Eindhoven, of met number 5 foundation:

impact@numberfive.community

Meer informatie

‘Digitalisering maakt deze opgave nog urgenter’