Het wapen van de familie Smits van Oyen.
Het wapen van de familie Smits van Oyen.

Over Brabantse adel in 19e eeuw

Historie

‘Lieve Gijs, Lieve ouders’ is de titel van een boeiende lezing over de Brabantse adel in de 19e eeuw, zaterdag 19 november om 14.00 uur in het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Daar vindt die dag de HCC!Genealogiedag plaats.  

EINDHOVEN - De ‘Lieve Gijs’ uit de titel van deze, overigens gratis lezing is Gijsbert de Jonge van Zwijnsbergen (1853-1929). Gijs logeert als 11-jarig jongetje bij zijn oom en tante Van Hardenbroek en ontvangt daar een aantal brieven van zijn moeder Susanne van Hardenbroek (1826-1886). Daarin informeert zij naar zijn belevenissen en avonturen én vertelt op haar beurt over de gebeurtenissen thuis. 

Naast brieven van Gijs aan zijn moeder en vice versa, bespreekt Klaasje Douma ook andere voorbeelden van documenten die te vinden zijn in familiearchieven. Naast deze en andere ‘egodocumenten’ waarin personen iets van zichzelf blootgeven, bevatten familiearchieven vaak ook overlijdensberichten en huwelijksaankondigingen, liederen en gedichten ter gelegenheid van een feestelijke gebeurtenis, aantekeningen en documenten in verband met zowel huwelijken als begrafenissen, en recepten en huishoudelijke aantekeningen.

Grasduinen

Tijdens de lezing gaan de toehoorders grasduinen in een aantal familiearchieven en komen zo voorbeelden tegen van de hiervoor genoemde documenten. Met behulp daarvan schetst Douma de levensstijl en dan vooral het familieleven van adellijke families in het Noord-Brabant van de negentiende eeuw.

Aanmelden voor de lezing om 14.00 uur is gewenst, stuur daarom een e-mail naar:

relatiebeheer@rhc-eindhoven.nl

Woonplaats Heeze

Klaasje Douma verzorgt de lezing ‘Lieve Gijs, Lieve ouders’. Ze maakt al een flink aantal jaren deel uit van het bestuur van de heemkundekring in Heeze en sinds enige jaren ook van het bestuur van de Historische Vereniging Brabant. Namens die vereniging participeert ze tevens in de redactie van het Noordbrabants Historisch Jaarboek.

HCC!Genealogie is een vereniging van computer- en tech-liefhebbers. Deze vereniging weet als geen ander welk computerprogramma nodig is om een indrukwekkende stamboom aan te leggen. Met alle digitale vragen is iedereen welkom.

HCC!Genealogie

Genealogie is voor veel mensen een grote hobby