Foto: Jessica Fotografie

Samen delen

  Column

Het gaat economisch goed met de stad. De groei van onze economie is hoger dan elders in het land. De komst van veel mensen naar de grote bedrijven als ASML, NXP, Phillips maakt dat de horeca, de kapperszaken, de supermarkten en allerlei andere branches er ook goed van profiteren. En dat betekent weer dat er meer mensen een baan hebben. Er is dus veel welvaart te verdelen.

Dat wil echter niet zeggen dat er geen maatschappelijke uitdagingen zijn, geen problemen die opgelost moeten worden. Dat doen we in Eindhoven samen. Met de overheid, met het bedrijfsleven én met maatschappelijke organisaties. Iedereen heeft een verantwoordelijk voor de stad waarin we samen leven. In dat licht is in 2012 het Maatschappelijk Ondernemen 040 Diner opgestart en begon in 2016 het samenwerkingsverband Impact 040.

Tijdens het MO040 Diner matchen maatschappelijke organisaties met bedrijven over vraagstukken waar ze tegen aanlopen. Zo levert een bedrijf vrijwilligers voor een club die handjes tekort komt. Of laat een bewonersorganisatie een website bouwen door een bedrijf die daarin gespecialiseerd is.

Afgelopen week hadden we alweer het 19de diner. Deze keer gebeurde er iets bijzonders. Een van de aanwezige bedrijven trok zich het probleem van eigen medewerkers met schulden aan. Alleen hoe ze hen het beste konden helpen, wisten ze niet. Laat dat nou de kernkwaliteit zijn van de Werkplaats Financiën. Dat is een maatschappelijke instelling waar vrijwilligers, die zelf ooit in de schulden hebben gezeten, mensen helpen die daar nu mee te maken hebben. De match werd dus een keer andersom gemaakt!

Dat vind ik echt de kracht van onze stad. We halen niet alleen, we brengen ook wat. Ik geloof dan ook dat, als we nog beter samenwerken, we de welvaart ook kunnen delen met mensen die dat punt tot op heden niet hebben bereikt. Want er is genoeg voor iedereen.

Meer berichten