Foto:

Verkiezingen?

  Column

Afgelopen weekend heb ik weer eens rozen uitgedeeld. Oftewel: campagnetijd. Deze keer niet voor de gemeenteraadsverkiezingen maar voor de Provinciale Staten, op woensdag 20 maart. Meestal is dit een verkiezing waar weinig mensen in geïnteresseerd zijn. De Provincie is een relatief onzichtbare overheid. Terwijl die wel beslist over belangrijke onderwerpen die ons allemaal aangaan.

Een kleine test op straat, of mensen wisten waar de Provincie over gaat, maakt dat ik er deze week mijn column over schrijf. Ik merkte sowieso dat heel weinig mensen bezig zijn met de aankomende verkiezingen. De senioren maken zich druk over hun pensioen, de jongeren over een woning en over het algemeen zijn we het gekrakeel in Den Haag zat. Gelukkig hoor ik ook veel mensen die hartstikke tevreden zijn met hun leven en de stad waarin we wonen, maar dat zijn geen redenen om thuis te blijven.

De Provincie gaat onder andere over aanleg en onderhoud van wegen. Noord-Brabant is ook een van de weinige provincies in Nederland die actief natuurgebieden aanlegt, zodat we het groen uitbreiden en beschermen. En de afgelopen jaren heeft u vast iets gehoord of gelezen over het wel of niet toestaan van megastallen. Kortom, allerlei zaken die ons direct en indirect beïnvloeden.

Naast haar inzet voor de Brabanders heeft de Provincie ook een belangrijke rol richting gemeenten. Ze controleert of het huishoudboekje van gemeenten klopt, beslist over het samengaan van gemeenten - zoals de fusie tussen Eindhoven en Nuenen. En beslist zelfs hoeveel woningen een gemeente mag bouwen.

Kortom, ook voor onze stad zijn deze verkiezingen erg belangrijk. Aangezien de opkomst in Eindhoven vrij laag is, vraag ik er speciaal jouw en uw aandacht voor. Ga stemmen op 20 maart. Want het is belangrijk dat wij als grootste stad van Brabant onze stem stevig laten horen.

Meer berichten