Foto: Marjolein van Hoof

Levende binnenstad?

  Column

Wordt Winy Maas dé stadsvernieuwer van Eindhoven? Zijn idee om de binnenstad niet alleen tot een winkelstad te beperken maar ook tot woongebied, omarm ik. Dat de foeilelijke rode tegeltjes vervangen moeten worden, daarmee is ongetwijfeld iedereen het eens. Het creëren van sfeervolle straten, waar fietsers vrij toegang hebben en het winkelende publiek teruggedrongen wordt naar schuifelen op trottoirs zal wat weerstand oproepen.

Zijn idee om 'verborgen plekken', die vaak aan achterkanten van winkels als laadruimtes in gebruik zijn, weer in het zicht te brengen lijkt me ook een goed plan. Kortom: deze in Schijndel geboren architect, die bekendheid verwierf met zijn ontwerp van de Markthal in Rotterdam, heeft grootse plannen.

De gemeente Eindhoven heeft Maas als supervisor aangetrokken, want ook ons stadsbestuur is van mening dat het centrum van Eindhoven bruisender en spectaculairder moet worden. De eerlijkheid gebiedt me toch te zeggen dat ik dit al eens eerder gehoord heb. Jaren geleden was er een soortgelijk plan, waarin wonen boven winkels in combinatie met de toevoeging van veel groen in de binnenstad centraal stond.

Volgens mij was het woningbouwcoöperatie Woonbedrijf die dit wilde realiseren. Belangen van pandeigenaren en ook het handhaven van regelgeving, onder meer voor monumentale panden, ja die zijn er nog. En hebben er volgens mij voor gezorgd dat die plannen destijds niet zijn doorgegaan. Toch hoop ik dat Maas erin slaagt zijn idee om het centrum van Eindhoven om te toveren tot een plek waar winkelen en wonen gecombineerd kunnen worden met een green city daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Dat in plaats van een versteend Stadhuisplein waar nog geen grassprietje de kans krijgt te ontspruiten, een groen grasveld ontstaat waar de slechtvalk vanuit de toren van de Catharinakerk een konijntje kan vangen voor zijn jongen en stadskinderen een balletje kunnen trappen. Maar vooral dat de ijzeren hekken die 's avonds als 'voordeuren' winkelpanden beschermen, overschaduwd worden door 'groene' balkons daarboven waar mensen hun leven vieren. Een levende binnenstad?

Ik ga ervoor!

Meer berichten