Foto: Marjolein van Hoof

Tellen

  Column

Hoe moeilijk is het: tellen en dan specifiek stembiljetten! Best moeilijk blijkbaar, want in verschillende gemeentes van ons land heeft men zo zijn twijfels of het tellen van het aantal uitgebrachte stemmen en ook nog eens gespecificeerd op partij en persoon, wel correct is gebeurd. Ik heb eens op de boekhouding van een groot bedrijf gewerkt, waar geldtellers de dagopbrengst van tientallen kassa's handmatig moesten tellen. Per kassa hadden kassières al een formulier ingevuld waarop precies te zien was hoeveel verschillende bankbiljetten en munten er aanwezig waren.

De geldtellers moesten dit controleren. Voordat de opbrengsten op een hoop gelegd werden om een totaaltelling te kunnen doen, werden geld en bijbehorende formulieren door een eindcontroleur nogmaals gecontroleerd. Veel werk? Nee hoor, het was blijkbaar een goed systeem. Of stembiljettellers ook een telsysteem hebben weet ik niet, maar hoe moeilijk kan het zijn om stapeltjes te maken van alle verschillende politieke partijen? Deze te tellen om het totaal uitgebrachte stemmen per partij te noteren.

Daarna een lijstje van iedere politieke partij te maken waarop de kandidaten staan. En ja, dan is het gewoon turven op wie er gestemd is. Tenslotte moeten de individuele stemmen kloppen met het totaal aantal stemmen die op die partij zijn uitgebracht en het totaalplaatje kan dan ook geverifieerd worden. Volgt u het nog? Maar de vraag rijst: kunnen we nog wel uit ons hoofd optellen? Steeds vaker valt het me op dat nog maar weinig mensen kunnen hoofdrekenen. Wanneer je aan een kassa de kassière wilt helpen door bij een af te rekenen bedrag van € 11,15 te betalen met een briefje van twintig, een losse euro en 15 eurocent, ontstaat er verwarring.

Elektronica heeft ons hoofdrekenpatroon overgenomen. Daarom denk ik dat het juist heel goed is dat de Eindhovense politieke partij BBL een verzoek van hertelling heeft ingediend. Slechts één stem komt zij tekort om de restzetel, die nu aan het CDA is toebedeeld, in bezit te krijgen. Helaas weet ik niet of het verzoek ook door de gemeenteraad wordt ingewilligd, omdat deze column dan al op de persen ligt. Maar een rekenfoutje? Het zou zo maar kunnen!

Meer berichten