Yasin Torunoglu.
Yasin Torunoglu.

25 jaar

  Column

Een van de leukste onderdelen van het wethouderschap is het in het zonnetje zetten van vrijwilligers. We kennen de Koninklijke onderscheiding, waarvoor een intensieve procedure wordt doorlopen.

Daarnaast hebben we de gemeentelijke vrijwilligerspenning, waarmee we een vrijwilliger onderscheiden bij 12,5 jaar inzet plus een oorkonde bij 25 jaar onbaatzuchtige inzet voor de stad. Dankzij deze onderscheidingen leer ik hele lieve, betrokken en hardwerkende mensen kennen. Ze vinden het vaak heel ongemakkelijk om zo in het zonnetje gezet te worden. Want ze doen het voor de mensen, of gewoon omdat ze het werk zo leuk vinden. De waardering zit voor hen in de voldoening die ze er uit halen. Zo was ik afgelopen week in het DAF museum. waar ik drie vrijwilligers een onderscheiding mocht uitreiken. Mensen die al 25 jaar actief waren bij het museum. De ene in de winkel, de twee anderen brachten de industriële geschiedenis van DAF in kaart.

Toen ik hen de onderscheiding overhandigde en het gesprek met ze aanging over vroeger, besefte ik dat DAF eigenlijk ook heel bijzonder is voor mijn familiegeschiedenis. Mijn opa kwam van Nijmegen naar Eindhoven omdat DAF extra medewerkers nodig had. Daarna hebben bijna al mijn ooms en mijn vader er gewerkt. Ik had tot het moment van de onderscheiding eigenlijk niet stilgestaan bij de impact van dit bedrijf op mijn toekomst.Toen ik de rondleiding door het museum kreeg van een van de familieleden Van Doorne, moest ik denken aan 25 jaar geleden.

Toen de vrijwilligers net begonnen met hun klus. Onze stad bereikte toen haar economische dieptepunt. Niet alleen Phillips, maar ook DAF ging toen bijna ten onder. Ik herinnerde mij dat in onze buurt veel mensen hun baan verloren. En dat de bandenleverancier aan de Ruysdaelbaan ook dicht ging, waardoor ook mijn oom zijn baan verloor.Knap, hoe we als stad deze grote klappen hebben opgevangen met elkaar. En hoe we in 25 jaar, langzaam maar zeker, terug naar de top zijn gekrabbeld. Dat hebben we samen gedaan, van fabriekswerker tot ingenieur, en dat mag ook wel eens gezegd worden.

Meer berichten