<p>Column: Zeg maar Yasin.</p>

Column: Zeg maar Yasin.

Ellendige week

  Column

Het was een ellendige week. De moord op Peter R. de Vries, de overstromingen in Limburg, België en Duitsland en de coronabesmettingen die nog hoger uitpakken dan ooit te voren. Alle drie de gebeurtenissen raken ons op diverse manieren.

De moord op Peter R. toont ons de kwetsbaarheid van onze rechtstaat en laat zien hoe ver de onderwereld gaat om positie, macht en geld te behouden en te vergroten. De werkelijkheid is ook dat we in Eindhoven een aantal kwetsbare wijken waar met name jongeren zonder perspectief, vatbaar zijn voor dergelijke criminele praktijken.

De overstromingen laat ons de kwetsbaarheid van de aarde zien. Ik begin er steeds meer in te geloven dat we te laat zijn om terug te gaan naar hoe het ooit was. En dat we ons moeten voorbereiden op veel meer natuurrampen. Hopelijk niet zo dichtbij huis zoals nu. Het effect van de natuurrampen wordt op diverse manieren concreet voelbaar. Denk alleen al aan het opvangen van vluchtelingen uit getroffen gebieden. We moeten nadenken hoe we ons daarop voorbereiden.

En iedereen die sceptisch was over de effecten van de strenge coronamaatregelen, heeft nu het bewijs dat niks doen niet werkt. De besmettingen lopen de spuigaten uit en mentaal hebben we allemaal een tegenvaller te verwerken. Met dank aan het gepruts van het kabinet.

Tegelijkertijd laten al deze heftige gebeurtenissen ons zien, hoe wendbaar we als mensen zijn. Want het leven gaat gewoon door en we proberen ons allemaal een weg daarin te vinden. Het geeft ook een gevoel van verbondenheid omdat we deze problemen kunnen overwinnen als we er samen de schouders onder zetten. Ik weet zeker dat het ons uiteindelijk iets goed gaat brengen. 

Het laat ons nu al zien hoe onbelangrijk materiele welvaart in essentie is en dat geluk veel meer betekenis krijgt als we het delen met onze geliefden en elkaar. Laten we er ondanks alle ellende een gelukkige zomer van maken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden