Foto:

Coniferen rooien

Bioloog en eigenaar van Tuincentrum Soontiëns, Jeroen Soontiëns, beantwoordt wekelijks een tuinvraag van onze lezers. Deze week de vraag van de heer Hoedjes.

In mijn tuin staan drie coniferen die gedeeltelijk dood zijn gegaan. Ik ben van plan om deze te laten rooien. Bovendien wil ik de takken versnipperen en gebruiken als bodembedekking in mijn tuin. Nu vraag ik mij af of het hars in de takken goed genoeg is voor de bodem. Kan ik houtsnippers van deze bomen gewoon gebruiken in mijn tuin?

Antwoord:
Het is een goed idee om groenafval in de tuin te verwerken om zo de natuurlijke kringloop in stand te houden. Dit kan ook met houtsnippers van coniferen, zolang ze maar als bodembedekking worden gebruikt en niet in de grond worden verwerkt.

Houtsnippers zijn een prima mulchmateriaal dat als laag op de bodem wordt aangebracht om onkruid te voorkomen. De functie van deze laag is om lichtinval op de bodem tegen te gaan. Onkruidzaden kiemen hierdoor niet meer. Voor wortelonkruiden werkt dit niet, omdat deze niet meteen licht nodig hebben en al snel door de laag zijn heen gegroeid. In coniferenhout is hars aanwezig, dat het hout beschermd tegen houtrot. In de houtsnippers is deze hars ook nog aanwezig, die ervoor zal zorgen dat de houtsnippers minder snel verteren. De invloed van hars op de bodem is beperkt.

Op de bodem zorgt het bodemleven voor de vertering van houtsnippers, vooral schimmels. Bij de omzetting van het hout is een bepaalde verhouding tussen koolstof en stikstof nodig. Omdat houtsnippers voornamelijk uit koolstof bestaan, wordt het benodigde stikstof uit de bodem onttrokken. Hierdoor is er minder stikstof beschikbaar voor planten, wat ten koste kan gaan van de plantengroei. Bij aanplant van een border is het daarom belangrijk om voldoende voeding te geven. Een stikstoftekort wordt hiermee voorkomen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden