Foto:

Landbouwgif in mijn tuin

Bioloog en eigenaar van Tuincentrum Soontiëns, Jeroen Soontiëns, beantwoordt wekelijks een tuinvraag van onze lezers. Deze week de vraag de heer Walraven:

Ik heb mijn volkstuin plaatselijk opgehoogd met grond van een naburige boer. Op deze plekken was dit jaar nauwelijks plantengroei. Ik ben bezorgd dat er misschien residuen van landbouwgif in de opgehoogde grond kunnen zitten. Is er een instantie die dit kan testen?

Antwoord:
Om erachter te komen welke gewasbeschermingsmiddelen ('landbouwgif') er in uw grond kunnen zitten, is het heel goed mogelijk om dit in een laboratorium te laten onderzoeken. Omdat u niet weet welk middel er in de bodem aanwezig kan zijn, is het nodig om een multiresidu-onderzoek te doen. Dan wordt in een monster op een scala aan mogelijke stoffen gezocht. Hierdoor zijn de kosten behoorlijk prijzig.`Van elk gewasbeschermingsmiddel dat in de landbouw mag worden gebruikt zijn strenge Europese richtlijnen opgesteld. Zo staat beschreven voor welke toepassing een middel mag worden gebruikt, maar ook in welke dosering en hoe vaak. Wat niet is meegenomen in deze toelatingseisen is dat er vaak een combinatie van middelen wordt toegepast.

Hierdoor hopen meerdere pesticiden zich op in de bodem. De gevolgen van een mogelijk stapeleffect van de verschillende gewasbeschermingsmiddelen is veelal onbekend. Het is daarom terecht dat u argwanend bent over wat er aan residuen in de bodem zit. Ik kan me voorstellen dat een bodemonderzoek gezien de kosten niet haalbaar is voor een enkele volkstuin. In dat geval zou u wellicht navraag kunnen doen bij de grondeigenaar waar u de grond vandaan heeft welke middelen de afgelopen jaren zijn gebruikt. Van veel middelen is informatie beschikbaar hoe snel ze afbreken als gevolg van zonlicht en bodemactiviteit. Zo kunt u uitsluiten of er niet-afbreekbare en giftige restanten in de bodem aanwezig zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden