De Hartstichting roept buurtgenoten op om samen een crowdfunding te starten voor een AED in de buurt. (Foto: Hartstichting).
De Hartstichting roept buurtgenoten op om samen een crowdfunding te starten voor een AED in de buurt. (Foto: Hartstichting). (Foto: )

Eindhoven heeft AED's nodig

Nederland is in hoog tempo op weg naar een dekkend netwerk van AED's en burgerhulpverleners die via 112 kunnen worden ingezet bij een hartstilstand. Dat stelt de Hartstichting op basis van de toename van het aantal 24/7 beschikbare en aangemelde AED's. Op dit moment zijn dat er bijna 20.000, tegen vorig jaar ruim 15.000. Een groei van ruim 30%. Voor een dekkend netwerk zijn nog ruim 5.000 AED's extra nodig.

EINDHOVEN - De Hartstichting roept daarom mensen op om hun woonwijken 'hartveiliger' te maken door samen met buurtbewoners een AED aan te schaffen. Noord-Brabant is al goed op weg naar een dekkend AED-netwerk. Ongeveer 75% van de ruim 3500 AED's die zijn aangemeld zijn dag en nacht beschikbaar. Veel steden en dorpen hebben al een volledige dekking of hebben nog slechts een paar AED's nodig. Ook de grotere steden zoals Breda, Tilburg en 's-Hertogenbosch zijn goed op weg. Eindhoven kan nog wat extra inzet gebruiken. De meeste hartstilstanden vinden in en rond het huis plaats (70%). Daarom is het belangrijk dat er in woonwijken voldoende dag en nacht beschikbare AED's zijn, die kunnen worden ingezet via reanimatie oproepsysteem HartslagNu. De Hartstichting roept buurtgenoten op om samen een crowdfunding te starten voor een AED in de buurt.

Bij een hartstilstand is de overlevingskans het grootst als je direct 112 belt en binnen zes minuten begint met reanimeren en een AED inzet. De gemiddelde responstijd van een ambulance is acht tot tien minuten. Via HartslagNu, het landelijk oproepsysteem voor reanimatie dat is gekoppeld aan 112, worden mensen die in de buurt van een slachtoffer zijn, opgeroepen om te komen reanimeren.

Deze zogenoemde burgerhulpverleners kunnen reanimeren en hebben zich aangemeld bij het oproepsysteem. In het oproepsysteem staan ook AED's geregistreerd die door burgerhulpverleners gebruikt kunnen worden. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuten sneller bij het slachtoffer dan de ambulance. Daardoor kan de reanimatie sneller worden gestart en kan er sneller een schok met een AED worden toegediend. En dat geeft een betere kans op overleving.

Responstijd
Onlangs werd duidelijk dat in het afgelopen jaar de gemiddelde responstijd van ambulances eerder langer dan korter is geworden. Des te groter is het belang van een landelijk dekkend netwerk van AED's en burgerhulpverleners. Per jaar krijgen ongeveer 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De afgelopen decennia zijn de kansen op overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis flink gestegen. De groei van het aantal geregistreerde AED's, burgerhulpverleners én hun rol in de hulpverleningsketen hebben hieraan bijgedragen. Nederland is het eerste land ter wereld met een fijnmazig en landelijk netwerk van geregistreerde burgerhulpverleners die kunnen worden opgeroepen bij een hartstilstand. In totaal zijn er nu bijna 20.000 AED's en 240.000 burgerhulpverleners aangemeld bij HartslagNu.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden