Foto:

Gaatjes in stam kornoelje

Bioloog en eigenaar van Tuincentrum Soontiëns, Jeroen Soontiëns, beantwoordt wekelijks een tuinvraag van onze lezers. Deze week de vraag van de heer Devcic:

Ik heb een vraag over mijn kornoelje (Cornus). Onderaan op de stam zie ik een klein gaatje (diameter 3 à 4 mm) waar fijn zaagsel uitkomt. In totaal zitten er ongeveer acht van zulke gaatjes verspreid over de stam. Kunt u mij vertellen waar dit vandaan komt?

Antwoord:

Gaatjes in de stam of tak van een boom worden veroorzaakt door insectenlarven. Er zijn allerlei soorten houtboorders, insecten waarvan de larven in het hout of onder de bast van een boom leven totdat ze volgroeid zijn. De meeste van deze insecten leven op dood hout, maar er zijn ook soorten waarvan de larven in levend hout voorkomen. Ze tasten een gezonde boom niet aan, maar leggen hun eitjes op exemplaren met een beschadigde bast, een slechte conditie of die aan het aftakelen zijn.

Eén soort houtboorder is diverse malen in het nieuws geweest: de Aziatische boktor. Deze boktor, afkomstig uit China en Korea, is met verpakkingshout meegekomen naar Europa. De Aziatische boktor is berucht, omdat de larven hiervan in levend hout gangen maken en een boom dusdanig kunnen verzwakken dat hij afsterft en er zelfs gevaar voor stambreuk is. De boktor is enkele malen in Nederland aangetroffen, waarna heel rigoureus alle houtachtige gewassen in een straal van 100 meter rondom de vindplaats zijn verwijderd. Dit wordt gedaan om vestiging en verspreiding van de soort te voorkomen.

Bij uw kornoelje hoeft u niet bang te zijn voor bovenstaande insect. De gaatjes (uitvliegopeningen) zijn veel te klein voor deze boktor. Waarschijnlijker is dat het om een wespvlinder gaat. Misschien kunt u wel eens kijken naar de gezondheid van de struik, want de aanwezigheid van houtboorders is geen goed teken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden