Foto:

Bast van boom aangetast

Na een korte vakantiepauze is bioloog en eigenaar van Tuincentrum Soontiëns, Jeroen Soontiëns, terug. Wederom beantwoordt hij wekelijks een tuinvraag van onze lezers. Deze week de vraag van mevrouw Koenen:

Bij verschillende planten en bomen in mijn tuin heb ik ontdekt dat de bast flink is aangetast. Kunt u mij zeggen wat dit is en waar het vandaan komt? Wat moet ik doen, mijn struiken eruit halen of tot de grond toe afknippen?

Antwoord:

Wat u op de bast van de bomen en struiken ziet, is een schimmelaantasting. Deze schimmel veroorzaakt bastnecrose, het afsterven van een deel van de bast. Het bestrijden van deze schimmel is niet zinvol, maar u kunt wel maatregelen treffen om verdere uitbreiding te voorkomen.

Het afsterven van de bast is gemakkelijk te zien, want deze verandert van kleur. Afhankelijk van de plantensoort kleurt de bast die dood is bruin, rood of grijs, terwijl de gezonde bast groen is. De vlek op de bast is meestal ingezonken en heeft een scherpe grens met het omliggende gezonde weefsel. Men is geneigd om het afgestorven stuk bast tot op het gezonde deel weg te halen. Dat helpt de plant echter niet, omdat deze zelf afwerende stoffen aanmaakt om de schimmel te stoppen. Er zijn veel soorten schimmels die kunnen zorgen voor bastnecrose en vaak heeft elke schimmelsoort zijn specifieke boom of struik als gastheer. De schimmel kan een tak binnendringen via een bladlitteken (plek waar een bladsteel heeft gezeten) of een wond.

Wat kunt u doen? Bij takken tot maximaal 5 cm kunt u de hele aantasting wegknippen. Verder kan snoei de plant luchtiger maken, wat de infectiedruk vermindert. Ook kunt u het omliggende groen wellicht wat snoeien om de aangetaste plant meer zon te geven. Zit de plek op de stam of een dikke tak van een boom of struik, dan doet u niets en hoopt u op het beste.

Meer berichten