Uit inspectie is gebleken dat een deel van het riool tussen Leenderheide – Rielsedijk in Eindhoven niet meer in orde is.
Uit inspectie is gebleken dat een deel van het riool tussen Leenderheide – Rielsedijk in Eindhoven niet meer in orde is. (Foto: )

Waterschap past transportroute aan

Uit inspectie is gebleken dat een deel van het riool tussen Leenderheide – Rielsedijk in Eindhoven niet meer in orde is. Waterschap De Dommel neemt hiervoor tijdelijke maatregelen. Het schap is hiervoor in gesprek geweest met bewoners.

REGIO - Naar aanleiding van een gesprek past het nu de transportroute aan, zodat er minder verkeershinder is door transportleveringen. In de eerste en laatste week van de werkzaamheden wordt het meeste transport verwacht. Voor deze periode wordt in ieder geval de rode route (Gijzenrooij) aangehouden voor leveringen. De transporten starten 12 augustus. Het waterschap heeft de werkzaamheden voor de aanleg van de tijdelijke leidingen het verkeersplan in overleg met de gemeente opgesteld.

Door de aanpassing van de route verlopen de leveringen just in time. Hierbij rijden de vrachtwagens op afspraak met de aannemer heen naar het depot, lost het de lading en rijdt het daarna weer retour over de gekomen weg (rode route). De volgende vracht(en) rijden vervolgens om de volgende lading te brengen over dezelfde route. Deze vrachten worden eerst verzameld bij een opstelplaats in Geldrop om daarna onder begeleiding naar het depot te worden gebracht. Aannemer GW Leidingtechniek voert de werkzaamheden. Het gaat in de eerste en laatste week om circa acht tot vijftien vrachten per dag. Door deze aanpassing in de eerste en laatste twee weken wordt het Genoenhuis meer ontzien, waardoor er ter plaatse minder verkeershinder is.

Het riool dat het waterschap aan gaat pakken ligt er sinds 1974. De betonnen koker ligt circa vier meter onder de grond. Het beton, waar het riool van gemaakt is, is in de loop der jaren aangetast. Het risico dat een deel van het riool instort en daarmee het afvalwater wegstroomt, wil het waterschap beperken tot nul. De komende jaren zal de A67 uitgebreid worden. Om de functionaliteit van het transportriool te waarborgen en om te voorkomen dat er werk wordt veriicht, dat daarna weer verlegd moet worden, wordt er gekozen voor een tijdelijke oplossing. De permanente aanpassing van het riool in dit gebied gaat waarschijnlijk in 2022 van start.

Voor de veiligheid van weggebruikers en de aannemer neemt het waterschap in juli/augustus verkeersmaatregelen. Voor het aanvoeren en leggen van de leidingen wordt een rijplatenbaan aangelegd. GW Leidingtechniek start met de transporten vanaf 12 augustus. De werkzaamheden worden in nauwe samenwerking met Stichting Brabants Landschap uitgevoerd middels een ecologisch werkprotocol en met ecologische begeleiding om de zoveel mogelijk zorg te dragen voor de flora & fauna in het gebied. De tijdelijke leidingen kunnen dan in oktober in gebruik genomen worden. Het werkterrein wordt dan ook opgeruimd.

www.dommel.nl

Meer berichten