Van rechts naar links: Rian van Schaik (Make a Memory), Virginia Mouw, Judy Koopman en Thérèse Bouwens (bestuursleden van de stichting).
Van rechts naar links: Rian van Schaik (Make a Memory), Virginia Mouw, Judy Koopman en Thérèse Bouwens (bestuursleden van de stichting). (Foto: )

Kunst & Allerzielen Eindhoven stopt

De stichting Kunst & Allerzielen Eindhoven (SKAE), die elk jaar de Kunst van het Herdenken voor inwoners van Eindhoven en omgeving op een begraafplaats in Eindhoven organiseerde, houdt op te bestaan. De reden hiervoor is dat vele uitvaartondernemers en begraafplaatsen sinds enkele jaren hun eigen herdenkingsavonden organiseren en daarmee een deel van de doelstelling van het SKAE wegvalt. En daarnaast betekende het organiseren van een jaarlijkse Kunst van het Herdenken-avond een (te) grote tijdsinvestering voor het bestuur en de vele vrijwilligers en kunstenaars.

EINDHOVEN - Vanaf 2011, gestart op initiatief van Judy Koopman van Doeat Uitvaartbegeleiding, toverde het SKAE een Eindhovense begraafplaats om tot een sfeervolle plek die de bezoeker de mogelijkheid bood om stil te staan bij de dood en het verlies van hun dierbaren. Het programma van dit evenement werd verzorgd door tientallen beeldend kunstenaars, musici, dichters, koren en toneelgezelschappen. Kunst, in al zijn verschijningsvormen, werd in deze context gezien als een medium dat op een waardevrije en open manier mogelijkheden kan aanreiken om gevoelens te uiten en vorm te geven aan het herdenken van overledenen. De kunstwerken en activiteiten werden speciaal voor deze gelegenheid geselecteerd of gemaakt en werden door een sfeervolle route met elkaar verbonden. De stichting werd destijds opgericht met als visie dat het voor het welzijn van mensen belangrijk was dat zij ook de dood/verlies van dierbaren verweven in hun dagelijks leven want juist in deze hectische tijd vinden mensen het vaak moeilijk om zelf hiervoor een moment van stilte te creëren. De Kunst van het Herdenken was vrij toegankelijk voor iedereen, jong en oud, en was niet gebonden aan geloof of culturele achtergrond.

De Kunst van het Herdenken is de afgelopen jaren gehouden op de gemeentelijk begraafplaats De Oude Toren, het St Catharinakerkhof en de begraafplaats St. Calixus in Doornakkers, waar de Herdenkingsavond met en door bewoners in de wijk werd vormgegeven. Volgens de statuten van de stichting wordt het restant vermogen geschonken aan een goed doel. Het bestuur van het SKAE vond dat de doelstelling van de stichting Make a Memory het dichtste bij de eigen doelstelling lag. Daarom werd woensdag 24 juli een cheque overhandigd aan Rian van Schaik op het kantoor van de stichting Make a Memory in Westerhoven. Deze stichting maakt op verzoek van ouders foto's van hun ernstig zieke of reeds overleden baby's vanaf 23 weken zwangerschap en kinderen tot 17 jaar.

Hartelijke dank
Tenslotte wil het bestuur van de Stichting Kunst & Allerzielen Eindhoven haar vele vrijwilligers, sponsoren, kunstenaars, koren, musici en alle mensen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet, mee hebben gedacht en oplossingen hebben aangedragen om het Kunst van het Herdenken tot een succes te maken, nogmaals heel hartelijk bedanken.

Meer berichten