De droogte in het Dommelgebied houdt nog steeds aan, voor sommige beken kan dat gevolgen hebben.
De droogte in het Dommelgebied houdt nog steeds aan, voor sommige beken kan dat gevolgen hebben. (Foto: Ron Schippers)

'Zonder water gaat alles dood'

Van de redactie

Reddingsactie droogvallende beken

Vanwege toenemende droogte breidt Waterschap De Dommel het beregeningsverbod uit beken en sloten verder uit. Ook uit de Tongelreep mag vanaf 20 juli geen water opgepompt worden om te sproeien. Daarmee geldt in het grootste deel van het waterschapsgebied een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Met een onttrekkingsverbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil zoveel mogelijk voorkomen.

EINDHOVEN - Het Waterschap is afgelopen week begonnen met een reddingsactie voor beeklopen. Daarin staat door regengebrek nauwelijks water meer. Kwetsbare natuur dreigt te verdwijnen als de beek droogvalt. De actie bestaat uit het overpompen van grondwater uit twee nabijgelegen grondwaterputten naar de droge beek. Een laagje van enkele centimeters 'overlevingswater' geeft de bijzondere soorten in de Beekloop de kans de droogte te doorstaan.

Noodmaatregel

Martijn Tholen (lid dagelijks bestuur): "Vorig jaar tijdens de extreme droogte pasten we deze noodmaatregel voor het eerst toe, en met resultaat. We hebben besloten dat we deze actie, als het noodzakelijk blijkt, deze zomer ook zullen doen voor de Reusel, Keersop, Tongelreep en Beerze."

Het water wordt opgepompt vanuit een grondwaterput op tientallen meters diepte. Het kleine laagje water – enkele centimeters - zorgt over een paar kilometer lengte voor de noodzakelijke hoeveelheid stromend water waarin vissen en planten kunnen overleven. De situatie wordt dagelijks in de gaten gehouden. Onderzoek heeft bevestigd dat deze noodmaatregel vorig jaar heeft gewerkt.

Niet voor alle beken in het Dommelgebied worden reddingsacties op touw gezet. In de vijf beken die wél voor deze noodmaatregel in aanmerking komen, leven zeldzame en beschermde soorten zoals de beekprik, de kwabaal, bepaalde libellen en kokerjuffers. In de vijf natuurrijke beken hoopt het waterschap de bijzondere flora en fauna te behouden. Zo kan vanuit deze beschermde plekken de natuur zich de komende jaren herstellen. Zonder water gaat alles dood en kost het tientallen jaren hersteltijd.
Waterschapsbestuurder Martijn Tholen over omgaan met waterschaarste: "In dit gebied van de Beekloop, op hoge en poreuze zandgronden draait het echt om waterschaarste. Als er nauwelijks regen valt en beken daardoor droogvallen en aanvoer nauwelijks mogelijk is, groeit juist de vraag naar water bij iedereen. Water dat er niet is. Dat is niet eenvoudig op te lossen."

De droogte in het Dommelgebied houdt nog steeds aan. De huidige situatie treedt nu vooral ook op omdat het neerslagtekort van de droge zomer van 2018 in de winter niet is aangevuld. En ook als het de komende weken warmer wordt kan het neerslagtekort snel oplopen.

Meer informatie over de huidige situatie staat:

www.dommel.nl/droogte

Meer berichten