Voor veel mensen is schrijven een vanzelfsprekendheid, voor anderen juist een probleem.
Voor veel mensen is schrijven een vanzelfsprekendheid, voor anderen juist een probleem. (Foto: )

Stadsplan om laaggeletterdheid in Eindhoven te verminderen

Om te zorgen dat iedereen in de stad kan meedoen, zetten gemeente Eindhoven, Bibliotheek Eindhoven en het Ster College samen de schouders onder een stedelijke aanpak van laaggeletterdheid. Daarvoor hebben zij samen een zogeheten stadsplan opgesteld. In dit plan wordt beschreven wat de komende vier jaar gedaan wordt om laaggeletterdheid te verminderen.

EINDHOVEN - Het college van B en W heeft dit plan onlangs vastgesteld. De landelijke Stichting Lezen en Schrijven helpt bij de uitvoering ervan.
De komende maanden worden mogelijke partners/bondgenoten actief benaderd met het verzoek om aan te sluiten bij deze stedelijke aanpak. De ambitie is: jaarlijks 1700 laaggeletterde inwoners van Eindhoven bereiken en met gerichte ondersteuning hun basisvaardigheden vergroten. Het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid is echter complex. Een pasklare 'totaaloplossing' is er niet. Door gebruik te maken van landelijke ondersteuning (monitoring, kwaliteitszorg en expertisecentrum) worden de ambities gedurende de looptijd van dit stadsplan steeds verder toegespitst.
De stedelijke aanpak start in drie proeftuinen: Bennekel, Doornakkers en Mensfort. Daar brengen werkgroepen in kaart welk aanbod er al is (bijvoorbeeld begeleiding en scholing), wat er nog mist, of wat mogelijk is. Daarna volgen er afspraken met partners/bondgenoten om hierin te voorzien. Vervolgens worden de vorderingen en opgedane inzichten gebruikt om het aantal proeftuinen in de jaren daarna uit te breiden. In 2023 moet deze aanpak stadsbreed van toepassing zijn.

Maatschappelijk probleem

Laaggeletterdheid leidt tot grotere maatschappelijke problemen. Laaggeletterden vinden moeilijker hun weg in de gezondheidszorg, hebben vaker psychische problemen, lopen een groter risico op gezondheidsklachten en zijn vaker arm. Ze lopen bovendien een grotere kans op schulden. De drempel om mee te doen is voor hen -veelal uit schaamte- hoger. Er zijn naar schatting 17.000 tot 23.000 laaggeletterden in Eindhoven. Twee derde daarvan is moedertaalspreker: Nederlands is hun eerste taal (NT1). Het overige deel spreekt Nederlands als tweede taal (NT2) en heeft dus een andere moedertaal.
In de Week van de Alfabetisering (9-16 september) wordt landelijk en lokaal aandacht gevraagd voor het thema en organiseren gemeente Eindhoven, Bibliotheek Eindhoven en het Ster College activiteiten die betrekking hebben op de stedelijke aanpak.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden