De Oude Toren in de jaren vijftig, toen nog te midden van de akkervelden. (Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).
De Oude Toren in de jaren vijftig, toen nog te midden van de akkervelden. (Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). (Foto: )

Ontdekkingsreis naar de historie van het oude Woensel

Wie altijd al een archeoloog wil zijn, krijgt die kans op zaterdag 25 en zondag 26 mei. In dat weekend gaan bewoners en archeologen op zoek naar de geschiedenis van het inmiddels door de stad opgeslokte oude Woensel. Dat doen ze door middel van een gezamenlijk archeologisch onderzoek waarbij een reeks kleine putjes worden gegraven op verschillende locaties in en om de Oude Toren.

EINDHOVEN - De putjes zijn niet groter dan één vierkante meter. Aan de hand van het vondstmateriaal dat wordt verzameld, kunnen ze een eerste beeld vormen van de plaats en omvang van bewoning op verschillende momenten in de tijd. Wanneer ontstond Woensel en hoe ontwikkelde zich het? De Sint-Petruskerk te Woensel wordt voor het eerst vermeld in 1107, maar had mogelijk in de eeuwen ervoor al een voorganger. Aanvankelijk stond de kerk in de middeleeuwse nederzetting Woensel. Zoals op veel plaatsen in Zuidoost-Brabant werd deze hooggelegen nederzetting in de twaalfde of dertiende eeuw verplaatst naar het nabijgelegen beekdal.

De kerk met het kerkhof bleef daarna eenzaam in de akkers staan. Na de overname van het gebouw door de protestanten in 1648 raakte de kerk in verval. En in 1815 werd de kerk, die weer in bezit van de katholieken was gekomen, gesloopt. Alleen de toren bleef behouden. Dat Woensel van oudsher een belangrijke plek was, blijkt ook uit de naam die afgeleid is van de Germaanse god Wodan. Gedurende de middeleeuwen was Woensel het kerkelijk centrum van Texandria dat het noordelijk deel van het uitgestrekte bisdom Luik vormde.

Eenvoud
Dit graafweekend is en wordt georganiseerd door de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland en het Erfgoedhuis van de gemeente Eindhoven in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. De eenvoud van de methodiek maakt het mogelijk dat iedereen mee kan doen, jong en oud, in de wijk of zelfs vanuit de eigen achtertuin. Deskundige archeologen zullen dit proces begeleiden en samenbrengen tot een nieuw verhaal.

Meer berichten