Foto:

Loes (63): 'Als zorgverlener weet ik echt niet alles beter'

Nog maar enkele maanden geleden verdedigde Loes Leenen (63), verpleegkundig specialist bij het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe in Heeze, haar proefschrift over het belang van zelfmanagement en specifiek voor patiënten met epilepsie. Loes is een van de weinige verpleegkundig specialisten in Nederland met een doctorstitel.

HEEZE - "Ik vind het belangrijk dat patiënten de regie houden. Dit is wat de arts wil, maar wat wil je zelf? Dat ze daarover nadenken, is niet vanzelfsprekend. Als je bij een arts bent, dan denk je snel: het zal goed zijn wat hij zegt. Ik ondersteun patiënten, zodat ze een eigen keuze kunnen maken."

Loes gaat verder: "Zelfmanagement vind ik zo belangrijk, dat ik erop gepromoveerd ben. We moeten in de zorg niet denken dat we het allemaal beter weten. Wij weten veel, maar een patiënt weet ook veel: wat hij belangrijk vindt in het leven, hoe zijn ziekte bij hem werkt. Wat goed is voor de een, is dat niet per se ook voor de ander."

Dat zijn ingrijpende aandoeningen die veel onzekerheid met zich meebrengen

Jezelf ontwikkelen
Loes startte dertig jaar geleden als oproepkracht bij Providentia in Sterksel om vervolgens als verpleegkundige op de polikliniek van Kempenhaeghe te gaan werken. Ze volgde de opleiding zorginnovatie en daarna een masteropleiding tot verpleegkundig specialist* (zie cursieve tekst hieronder). Later werd ze ook actief als wetenschappelijk onderzoeker. Loes vervult het liefst een innovatieve rol in haar werk. Haar promotieonderzoek verrichtte ze grotendeels naast haar fulltimebaan. "Ik heb veel uren vrijgemaakt, ook in mijn vrije tijd. Maar het doen van onderzoek is leuk. Het heeft voor extra verdieping gezorgd. Ik werk met epilepsiepatiënten en met kinderen met een neurologische leerstoornis; een probleem met leren dat komt door iets in de hersenen. Dat zijn ingrijpende aandoeningen die veel onzekerheid met zich meebrengen."

Ondersteuning
"Als iemand belt en een vraag stelt en ik diegene zo kan begeleiden dat hij tijdens het gesprek zelf antwoord geeft, dan vind ik dat prachtig. Ik ben op de achtergrond aanwezig, niet op de voorgrond. Een dergelijk gesprek kan het zelfvertrouwen versterken. Ze ervaren dat ze zelf heel goed weten wat goed is voor hen."

Campagne Ik Zorg
Loes werkte mee aan de landelijke campagne Ik Zorg. Lees haar verhaal op www.ontdekdezorg.nl, waar Loes samen met collega's uit de zorg zichtbaar is. Deze website biedt informatie over opleidingen en beroepen.

*) Verpleegkundig Specialisten zijn oorspronkelijk HBO-opgeleide BIG-geregistreerde verpleegkundigen (Bachelor of Nursing) die tevens een tweejarige, en in sommige gevallen driejarige, NVAO-geaccrediteerde masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice (MANP) hebben voltooid. Na voltooiing van deze studie, wordt sinds 1 januari 2014 de graad Master of Science verleend. Bij Kempenhaeghe werken meerdere verpleegkundig specialisten.

Meer berichten