Maartje van den Bosch en Chris Kuijper maken als als coördinator en vrijwilliger deel uit van Maatje040.
Maartje van den Bosch en Chris Kuijper maken als als coördinator en vrijwilliger deel uit van Maatje040. (Foto: Rob Weekers)

Maatje040 maakt het verschil

De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHE), die tegenwoordig ook door het leven gaat als Maatje 040, vierde deze maand haar 50-jarig bestaan. Met het aantal mensen dat zich als vrijwilliger wil inzetten gaat het goed. Daartegenover staat dat het aantal hulpvragen nog steeds toeneemt. (geschreven door Rob Weekers).

EINDHOVEN - Gezelschapsmaatjes, Coachmaatjes, Administratiemaatjes, Boodschappenmaatjes, Buddymaatjes, er zijn 'maatjes' in alle soorten en maten. Soms hebben mensen behoefte aan praktische hulp, bijvoorbeeld met boodschappen doen, of met het bijhouden van de tuin, als dat zelf niet meer lukt. Maar ook bieden de vrijwilligers van de maatjesprojecten steun aan mensen met een psychiatrische achtergrond, aan mensen die te maken hebben met een levensbedreigende ziekte, of aan iemand die een in sociaal isolement is terechtgekomen. De 'maatjes' maken voor veel mensen het verschil, zo is de ervaring.

Ruim 500 vrijwilligers telt Maatje040. "En die zijn hard nodig", zegt coördinator Maartje van den Bosch. "In Nederland kennen we weliswaar veel professionele hulpverleners, maar soms ontstaan er hiaten in de zorgverlening. Steeds meer mensen doen een beroep op ons", zegt Van den Bosch. "Voor een deel komt dat door bezuinigingen in de zorgsector, maar ook zien we dat meer en meer mensen moeite hebben om een plek te vinden in de maatschappij en mee te kunnen doen. Maatje040 kan hierin een rol van betekenis spelen, dat is voor ons en onze vrijwilligers heel veel waard."

Dat kan soms best pittig zijn, maar niettemin is het fijn om iemand te kunnen helpen

Chris Kuijper is een van de vrijwilligers die zich met hart en ziel inzet voor Maatje 040. Kuijper maakt deel uit van Vrij&VerderMaatje, waar mensen met een justieel verleden een steuntje in de rug krijgen bij het maken een nieuwe start. "Dat kan soms best pittig zijn, maar niettemin is het fijn om iemand te kunnen helpen", weet Kuijper uit ervaring tijdens zijn werk voor de reclassering. "Na mijn pensioen wilde ik toch wat om handen hebben, en heel de dag op de golfbaan staan, zag ik niet zitten. Iets kunnen betekenen voor een ander, dat geeft veel meer voldoening voor mij." Voor Kuijper betekent dat regelmatig een luisterend oor bieden, en daar waar kan met concrete voorstellen en oplossingen komen. "Ik ben geen therapeut", zegt hij stellig. "Maar ik kan wel een helpende hand bieden."

De vrijwilligers worden niet zomaar in het diepe gegooid. Wie zich aanmeldt als vrijwilliger kan rekenen op een uitgebreide begeleiding en coaching. "Kijken wat iemand wil en kan, da's belangrijk. En natuurlijk moet het klikken tussen een maatje en iemand die hulp nodig heeft", zegt Van den Bosch. Chris Kuijper benadrukt het belang van de zogeheten interversie-bijeekomsten, waar vrijwilligers met elkaar ervaringen uitwisselen. "Hoe betrokken je als vrijwilliger ook bent, soms het belangrijk om ook afstand te kunnen houden."

www.maatje040.nl

Meer berichten