Foto:

Scheve trompetboom

Bioloog en eigenaar van Tuincentrum Soontiëns, Jeroen Soontiëns, beantwoordt wekelijks een tuinvraag van onze lezers. Deze week behandelt hij de vraag van de heer Van Gelder:

Een boom in onze voortuin is met de harde wind scheef komen staan. Het is zo'n trompetboom met van die peulen. Hoe kan ik de boom weer rechtzetten? Ik ben namelijk bang dan hij op den duur omvalt.

Antwoord:

Ik ben bang dat uw boom geen heel lang leven meer beschoren is. Scheefstand als gevolg van een windvlaag komt vaker voor, maar er is bijna altijd meer aan de hand. In de meeste gevallen is de beworteling van de boom (gedeeltelijk) afgestorven en is dit de oorzaak. Een boom met langwerpige dunne peulen in de winter is inderdaad de trompetboom ofwel Catalpa bignonioides.

Deze boom heeft een wortelgestel met vlezige wortels dat aan de oppervlakte sterk ontwikkeld is. Wanneer de groeiplaats te klein is of wordt verkleind, dan kan er wortelrot optreden waardoor de boom instabiel wordt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de boom voorheen in een border stond, maar er nu bestrating omheen is gelegd. Een Catalpa vraagt veel ruimte en heeft een ruime groeiplaats nodig, ideaal gezien even groot als de kroon breed is.

De wortelkluit deels uitgraven en de boom weer rechtzetten is in de meeste gevallen niet zinvol, omdat de beworteling aan de kant waar de boom is losgewaaid niet vitaal is. De boom heeft daar dus geen wortelmassa om zich voldoende te stabiliseren. De kans dat de beworteling na het rechtzetten van de boom hersteld, is klein. Mijn advies is dus om de boom toch te verwijderen en een nieuwe boom te planten. Wilt u toch een poging wagen om uw boom te redden, dan kunt u het beste de kroon terugsnoeien en de groeiplaats verbeteren.

Meer berichten