Vuurwerk in de binnenstad tijdens de afgelopen jaarwisseling. FOTO: Bert Jansen.
Vuurwerk in de binnenstad tijdens de afgelopen jaarwisseling. FOTO: Bert Jansen. Bert Jansen

Eindhoven legt vuurwerk aan banden

Algemeen

Goed, en misschien ook wel slecht nieuws voor de liefhebbers van vuurwerk. Eindhovenaren kunnen tijdens de jaarwisseling 2023-2024 genieten van een centrale vuurwerk- en lichtshow. Aan de andere kant: er komt naar alle waarschijnlijkheid een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Dat maakte de gemeente Eindhoven bekend.

EINDHOVEN - Het gemeentebestuur wil met de centrale vuurwerkshow een aantrekkelijk alternatief bieden en bouwen aan een nieuwe traditie om oud en nieuw te vieren.

Eerder had de Eindhovense gemeenteraad aangegeven te willen toewerken naar een vuurwerkvrije viering van de jaarwisseling. Een verbod op het afsteken van vuurwerk is een belangrijke stap als het gaat om verminderen van schade, hinder en overlast voor mens, dier en milieu. Het gemeentebestuur stelt daarom voor om in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) een verbod op het afsteken van vuurwerk door inwoners op te nemen. De gemeenteraad neemt hierover in juni een definitief besluit.

Handhaving

Handhaving van een verbod op het afsteken van vuurwerk is nauwelijks mogelijk. Een afsteekverbod staat niet op zichzelf. Het afsteken van vuurwerk is in Nederland een jarenlange traditie. Een vuurwerkvrij Eindhoven vergt dan ook een cultuurverandering. Dat duurt een aantal jaren. Daarom worden zowel in aanloop naar als tijdens de jaarwisseling extra toezichthouders ingezet en activiteiten voor jongeren georganiseerd. De extra inzet van toezichthouders richt zich vooral op (preventief) toezicht in de openbare ruimte en niet op handhaving van het verbod.

In het eerste kwartaal van 2024 staat een evaluatie gepland van het verloop van de jaarwisseling. Die evaluatie vormt de basis voor een besluit voor de invulling van de jaarwisseling 2024-2025 en verder. Het college van B en W blijft zich intussen via de lobby van het Veiligheidsberaad én de VNG inspannen voor een landelijk vuurwerkverbod, waarmee ook de verkoop van consumentenvuurwerk verboden wordt.

Van een landelijk vuurwerkverbod is voorlopig nog geen sprake. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt het ‘onwenselijk’ dat de regels voor het afsteken van vuurwerk per gemeente verschillen. De praktijk wijst uit dat mensen zich niettemin weinig gelegen laten aan een verbod.

Verbod

Gemeenteraad neemt in
juni een definitief besluit

Van de redactie

Afbeelding