Janine de Haas met hond Guusje. (Foto DFP)
Janine de Haas met hond Guusje. (Foto DFP) (Foto: )

Stichting Kanjer ondersteunt ouders en kinderen bij scheiding

Vrijdag 14 september was 'de dag van de scheiding'. Een dag om te vieren? In ieder geval wel om bij stil te staan. In 2017 telde Nederland maar liefst 40% gescheiden ouders. Stichting Kanjer in Eindhoven trekt zich het lot aan van kinderen van gescheiden ouders en van de ouders zelf.

EINDHOVEN - Janine de Haas initiatiefneemster van Stichting Kanjer: "Ik heb zelf ervaren hoe het is om kind van gescheiden ouders te zijn. Via mijn latere werk als pedagoog bij het toenmalige adviesmeldpunt Kindermishandeling, het huidige Veilig Thuis, werd ik geconfronteerd met de diverse knelpunten waar ouders en kinderen in een dergelijke situatie tegenaan lopen."

"In 2014 heb ik de Stichting Kanjer opgericht en samen met coaches en deskundigen begeleid ik ouders en kinderen nu door dit moeilijke proces. Als ouder die er opeens alleen voor staat, kun je met veel boosheid, verdriet of schuldgevoelens te kampen hebben. Kinderen hebben moeite de nieuwe situatie te accepteren. Bij een vechtscheiding is het helemaal problematisch. Sommige kinderen willen dat papa en mama weer bij elkaar wonen, maar de meeste kinderen willen dat hun ouders gelukkig zijn en geen ruzie maken."

Kinderkampen
"Ik ben in 2014 gestart met het organiseren van kinderkampen voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Het jaar daarop heb ik dit uitgebreid door aansluitend zes weken lang in wekelijkse sessies kinderen en ouders -in aparte groepen- professioneel te begeleiden teneinde een sfeer van respect en rust te creëren in het kerngezin."

Voorkomen
"Ik wil voorkomen dat kinderen zich alleen voelen met hun vragen en zorgen waardoor zij mogelijk op latere leeftijd aan de slag moeten om zichzelf terug te vinden. Ook de zogenaamde 'bonusmoeder ' en 'bonusvader', worden besproken. Wij willen ouders steunen, zodat zij zich niet richten op de andere ouder maar op hun eigen ouderrol en opvoedtaak in hun eigen huis."

"Mijn hond Guusje is mijn trouwe maatje die ook meegaat op kamp. Zij troost en wil graag geknuffeld worden. Stichting Kanjer wordt volledig gesubsidieerd, deelnemers hoeven niets te betalen. Alleen voor het kinderkamp betalen ouders 25 euro borg. Op 29 en 30 september vindt het volgende kinderkamp plaats."

www.stichtingkanjer.nl

Meer berichten