Taalpunt Tongelre opent deuren

Ruim 23.000 Eindhovenaren van 16 jaar en ouder hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. En dat aantal groeit nog steeds! Deze mensen kunnen vanaf 17 september met al hun vragen terecht bij Taalpunt Tongelre in SGE De Akkers. Dit Taalpunt zal deze dag om 10.00 uur feestelijk geopend worden door een ervaringsdeskundige.

EINDHOVEN - Mensen die beter Nederlands willen leren spreken, lezen of schrijven of op zoek zijn naar een passende computercursus, kunnen met al hun vragen bij een Taalpunt terecht. In een Taalpunt geven getrainde vrijwilligers advies aan iedereen die een vraag heeft over taal. Bijvoorbeeld omdat je beter wilt leren lezen of schrijven.

Of omdat Nederlands niet jouw eerste taal is en je wilt weten welke cursus mogelijk is. Taalpunt Tongelre is iedere maandag van 9.30 uur tot 11.30 uur geopend. Iedereen is zonder aanmelding welkom. Het Taalpunt Tongelre is opgezet in samenwerking met SGE, El Ele, WIJeindhoven, Lumens en de kernpartners van het DigiTaalhuis Eindhoven. Er is ook een (Digi)Taalpunt in de Bibliotheek Eindhoven (Witte Dame) dat op woensdag van 10.30 tot 12.30 uur en vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur geopend is. Bewoners uit Gestel kunnen op woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur ook terecht bij het Taalpunt Gestel in wijkcentrum de Dommel.

Schaamte 

Onder laaggeletterden valt iedereen die grote moeite heeft met lezen en schrijven, maar ook met het begrijpen en toepassen van informatie. Er heerst veel schaamte onder deze groep en in een samenleving die steeds ingewikkelder wordt, ondervinden zij meer en meer problemen. Laaggeletterden begrijpen de informatie over hun aandoening en behandeling vaak niet goed. Dit kan leiden tot een slechtere gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterden een ongezondere leefstijl hebben. Ze hebben vaker last van chronische ziekten als diabetes, psychische klachten en hart- en vaatziekten. Ook gaan ze vaker naar de huisarts of het ziekenhuis, houden ze zich niet aan voorgeschreven behandelingen en gebruiken ze medicijnen verkeerd. Werken aan taal is dus werken aan gezondheid.

DigiTaalhuis Eindhoven

Het DigiTaalhuis Eindhoven is een netwerk van partijen in Eindhoven die betrokken zijn bij het werven, motiveren, doorverwijzen en scholen van mensen met lage basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden). Elke organisatie heeft hierin een eigen rol. Naast de drie lokale kernpartners van het DigiTaalhuis – Gemeente Eindhoven, Ster College en de Bibliotheek Eindhoven – zijn ook andere organisaties op het gebied van formeel en non-formeel aanbod in Eindhoven betrokken.

Daarnaast spelen de maatschappelijke organisaties, zoals o.a. Lumens, WIJeindhoven en UWV, een belangrijke rol bij het opzetten en verstevigen van dit netwerk rondom basisvaardigheden. Voor het effectief en efficiënt bestrijden van laaggeletterdheid en het versterken van basisvaardigheden is immers een stevig netwerk vereist. De partners binnen het DigiTaalhuis Eindhoven worden ondersteund door Stichting Lezen en Schrijven.

Meer berichten