Villa Eikenoord aan de Aalsterweg 310.
Villa Eikenoord aan de Aalsterweg 310.

Beloning voor restauratie Eikenoord

EINDHOVEN - Eens in de twee jaar wordt de Henri van Abbeprijs uitgereikt aan een organisatie, instelling of persoon in Eindhoven die zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor het behoud van karakteristieke plekken in de stad. Dit jaar gaat de prijs naar mevrouw Annet Slaats, eigenaar van villa Eikenoord, gelegen aan de Aalsterweg 310 in het stadsdeel Stratum.

De prijs is een initiatief van de Henri van Abbe Stichting, die de sloop van villa Eikenoord wist te voorkomen. Mevrouw Slaats heeft vervolgens het pand op voorbeeldige wijze en met liefde en deskundigheid, in de oorspronkelijke staat gerestaureerd.
De cultuurhistorisch en architectonisch interessante Villa Eikenoord (1913) lag op het beoogde tracé van de HOV-lijn en zou daarvoor plaats moeten maken. Buurtbewoners hadden er eind 2011 geen moeite mee dat het pand gesloopt zou worden. De Henri van Abbe Stichting heeft zich echter ingezet om dit bijzondere pand te behouden.
In januari 2014 heeft de gemeente Eindhoven het pand verkocht en aan het eind van hetzelfde jaar werden de eerste restauratiewerkzaamheden ter hand genomen. De HOV-lijn loopt nu met een grote bocht om het pand heen.
De Henri van Abbeprijs bestaat uit een oorkonde en een bronzen penning met de beeltenis van de naamgever van de stichting, Henri van Abbe, de sigarenfabrikant die Eindhoven het Van Abbe Museum schonk. De penning is ontworpen door de kleindochter van de naamgever, Olly de Vries - van Abbe.

Uitreiking
De Henri van Abbeprijs wordt donderdag 24 november uitgereikt door erevoorzitter Wil Wernink. Het programma begint om 16.00 uur in de kunstgalerij van Art Company aan de Aalsterweg 301.

Meer berichten