Foto: Marjolein van Hoof

Overlast

Afgelopen zaterdag was er voor de Eindhovense Cartharinakerk een demonstratie om te protesteren tegen geluids- en milieuoverlast van vliegtuigen boven onze regio. Tja, wat moet ik daarop zeggen? Natuurlijk ben ik er geen voorstander van dat ons milieu extra belast wordt. Maar ik ervaar het wel als een luxe dat ik vanuit Eindhoven Airport naar steeds meer buitenlandse bestemmingen kan vliegen. Het feit dat wij een luchthaven hebben, komt ook onze economie ten goede. Wat vliegbewegingen betreft het is maar net waaraan je je stoort. Afgelopen vrijdag zag ik een formatie van Apache helikopters overvliegen. Geweldig, ik wilde bijna mijn auto aan de kant zetten om dit schouwspel nog beter te kunnen bekijken. Geluidsoverlast, het is maar hoe je het ervaart. Eerlijk gezegd stoor ik me meer aan telefoongesprekken waarvan ik ongevraagd deelgenoot gemaakt wordt. De enige echte overlast die ik momenteel ervaar is de processierups in een eikenboom op steenworp afstand van mijn huis. Twee weken geleden heb ik hiervan melding gemaakt. In tegenstelling tot de meeste openbare plekken in Eindhoven, woon ik in een gebied waarvan niet de gemeente maar een woningbouwcoöperatie eigenaar is van het groen in onze wijk en dus ook verantwoordelijk voor de bestrijding van het harige kruipertje vlakbij mijn huis. Een telefoontje naar de verantwoordelijke is echter niet mogelijk, want ongeacht het tijdstip dat je belt zijn er altijd vijf of meer dan vijf wachtenden voor je. Zelfs na een kwartier blijft dit aantal ongewijzigd. Dus meldde ik me bij hun kantoor voor een persoonlijk aangifte. Er werd me beloofd direct actie te ondernemen, te meer omdat de bewuste boom met rupsen tegen een wandelpad staat en schadelijk voor mens en dier kan zijn. Vorige week kreeg ik te horen dat het euvel die week zou worden opgelost. Een week verder is er nog steeds niets gebeurd. We hebben de boom inmiddels gemarkeerd met een roodwit lint maar voor hoelang nog? Zou demonstreren een optie zijn??

Meer berichten