Hans Bommezijn, Joyce Radesey,  Sylvia Huisman en Oscar Sanders van het Indisch Netwerk Eindhoven.
Hans Bommezijn, Joyce Radesey, Sylvia Huisman en Oscar Sanders van het Indisch Netwerk Eindhoven. (Foto: Rob Weekers)

Voortrekkersrol Indisch Netwerk

In Eindhoven wonen zo'n 6000 mensen die zijn geboren of getogen in Nederlands Indië. Zij behoorden in de jaren '40 en '50 tot de eerste groep nieuwkomers in ons land. Nu deze mensen op leeftijd zijn, zijn zij veelal gebaat bij goede zorg. Het Indisch Netwerk Eindhoven (INE) zet zich in om dat in goede banen te leiden. Afgelopen week lanceerde het netwerk een nieuwe website.

EINDHOVEN - INE is een krachtenbundeling van diverse verenigingen en stichtingen die opkomen voor de belangen van mensen met een Indisch/Molukse achtergrond. Te denken valt aan voorlichting aan mantelzorgers, zorg- en hulpverleners en vrijwilligers. Daarnaast speelt ook educatie een belangrijke rol. Door nu in te spelen op specifieke zorgbehoeften kan het INE worden gezien als de wegbereider voor andere migrantengroepen die allemaal gebaat zijn bij zorg op maat.

Liedjes
Oscar Sanders (voorzitter), Sylvia Huisman (Stichting Pilita), Hans Bommezijn (Indisch Huiskamerproject) en maatschappelijk werkster Joyce Radesey dragen op hun eigen wijze een steentje bij aan het INE. Voor met name mensen tussen de 60 en 90 jaar blijkt veel behoefte te bestaan aan zorg op maat. Liedjes van vroeger zorgen bijvoorbeeld voor mensen met dementie in veel gevallen voor een positieve prikkel. "Maar als je in een verpleeghuis zit, en je bent de enige met een Indische achtergrond dan wordt dat een lastig verhaal", zegt Sylvia Huisman. "Een vrijwilliger die bekend is met de Indische cultuur en gewoonten, en zo nu en dan langskomt, kan dan uitkomst bieden."

Veel Indische Nederlanders hebben een nare tijd meegemaakt tijdens de Japanse bezetting van Indonesië tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook het gedwongen vertrek van Indische mensen uit Indonesië en de gebeurtenissen die daar aan vooraf gingen, hebben hun sporen nagelaten. Als bijvoorbeeld op de eerste maandag van de maand het luchtalarm wordt getest, kan dat voor dementerenden trauma-ervaringen triggeren, en leiden tot een paniekaanval.

"Verplegend personeel dat daarvan op de hoogte is, kan dan passend reageren", legt Oscar Sanders het belang van goede voorlichting uit. "Het lijkt iets kleins, maar dat is het beslist niet", zegt Hans Bommezijn. "De meeste mensen weten wel wat er hier is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar hoe dat precies in Indonesië is verlopen, is een heel ander verhaal." Joyce Radesey: "De meeste Indische Nederlanders zijn uitstekend geïntegreerd, maar behoud van de eigen identiteit is juist voor deze ouderen belangrijk."

indischnetwerk040.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden