Medailleparade voor militairen

EINDHOVEN - Ruim 100 Nederlandse militairen ontvingen donderdag 15 maart 2018 op vliegbasis Eindhoven de Herinneringsmedaille Internationale Missies voor hun bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS in het Midden-Oosten. De medailles werden uitgereikt door de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen. De gedecoreerde militairen sloten hiermee hun uitzending formeel af.

Voorafgaand aan de uitreiking sprak de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten: "U hebt zich allemaal ingezet voor hetzelfde belangrijke doel. En dat doel is, het verslaan van ISIS. U hebt bijgedragen aan het verslaan van een organisatie die ook wel 'de exporteur van terreur' wordt genoemd. Uw inzet is voor de mensen in Syrië en Irak van onschatbare waarde. Wees daar trots op. En weet dat Nederland u daar dankbaar voor is."

"Voor het eerst in jaren is Eindhoven weer officieel met een eigen detachement en twee toestellen op uitzending geweest. Wij zijn bijna dagelijks met elkaar bezig om missies van anderen, waar ook ter wereld, te ondersteunen. Maar, in deze hoedanigheid gaan wij niet vaak met elkaar op missie", vertelt vliegbasiscommandant, kolonel Elanor Boekholt-O'Sullivan, desgevraagd.

Medaille De Herinneringsmedaille Internationale Missies werd toegekend aan de militairen die ten minste 30 dagen onafgebroken aan de missie hebben deelgenomen. De medaille werd onder toeziend oog van familie en vrienden uitgereikt. Als blijk van dank en waardering ontvingen de partners van de militairen een anjer en de kinderen kregen een speciale medaille.

Meer berichten