De overweg vanaf de voetgangersbrug gezien (nr 22966). FOTO: Eindhoven in Beeld.
De overweg vanaf de voetgangersbrug gezien (nr 22966). FOTO: Eindhoven in Beeld.

Wachten bij Woenselse overweg

Algemeen

Op 6 maart is de reconstructie en het onderhoud van de wegen op het 18 Septemberplein begonnen. De Vestdijktunnel is daardoor voor negen weken aan beide zijden geblokkeerd voor het verkeer. Het station is daardoor moeilijker bereikbaar. Er zijn wel voorzieningen getroffen voor voetgangers en fietsers.

EINDHOVEN - Gelukkig blijft Eindhoven Centraal voor het autoverkeer aan beide zijden te bereiken, zij het voor de stadszijde via omwegen. Gelukkig zijn er meer wegen en viaducten om onder het spoor door te komen. Dat is wel heel lang anders geweest. De in 1866 aangelegde spoorlijn naar Eindhoven scheidde Woensel van Eindhoven. Door een overweg op de hoogte van de toegang van de huidige Piazza, kon je het spoor oversteken. Dat was de enige mogelijkheid om van Eindhoven naar Woensel te komen. Door de groei van het treinverkeer en van het overige verkeer, vooral van en naar de Philipsfabrieken, vormde deze overweg een bottleneck. Steeds langere wachtrijen en wachttijden voor de gesloten spoorbomen vormden eerder regel dan uitzondering. Enig soelaas bood de in de jaren twintig gebouwde voetgangersbrug over het spoor naast de overweg. In de jaren vijftig werd de spoorbaan verhoogd en verlegd en voorzien van viaducten. 

eindhoveninbeeld.com

Eindhoven in Beeld