Inwoners hebben een belangrijke stem in het Klimaatcontract. FOTO: PixaBay.
Inwoners hebben een belangrijke stem in het Klimaatcontract. FOTO: PixaBay.

Ambitie Eindhoven: in 2030 klimaatneutraal zijn

Algemeen

Eindhoven en Helmond werken samen aan de EU-missie Klimaatneutrale en Slimme steden. Doel hiervan is om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De steden zijn voortvarend aan de slag gegaan om vóór de zomer een Klimaatcontract af te sluiten met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

EINDHOVEN - Afgelopen maandag vond in in het Evoluon een bijeenkomst voor experts plaats waar onder andere minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) te gast was. De bijeenkomst stond in het teken van twee grote klimaatconferenties die Helmond (op 30 maart) en Eindhoven (op 3 april) houden om samen met hun inwoners het pad naar klimaatneutraliteit uit te stippelen.

Kansen

In het Klimaatcontract, dat samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt opgesteld, staat hoe Eindhoven en Helmond in 2030 klimaatneutraal kunnen zijn. Wethouder Rik Thijs van Eindhoven: “Om te weten wat er mogelijk is en waar kansen liggen, hebben we de kennis van partners uit onze steden nodig. Alleen als we samen afspraken maken, kunnen we toewerken naar klimaatneutraliteit.”

Inwoners hebben een belangrijke stem in het Klimaatcontract. Zij krijgen de kans om mee te praten over wat er nodig is om hun stad klimaatneutraal te maken. “De inbreng van inwoners en lokale ondernemers is cruciaal voor het Klimaatcontract”, licht de Helmondse klimaatwethouder Arno Bonte toe. “In de bijeenkomsten die we tot nu toe hebben gehad, zijn al veel goede ideeën naar voren gekomen over bijvoorbeeld het verminderen van afval, het energiezuinig maken van bedrijventerreinen en het gebruik van duurzame vormen van vervoer.”

De klimaatconferentie in Eindhoven staat gepland op maandag 3 april en wordt gehouden in Dynamo, Catharinaplein 21. Voor meer informatie een aanmelden:

eindhovenduurzaam.nl

Eindhoven en Helmond krijgen vanuit de Europese Unie ondersteuning om de CO2-uitstoot in beide steden versneld te verminderen, en zo bij te dragen aan een klimaatneutraal Europa in 2050. Doel is om ervoor te zorgen dat de steden nu én in de toekomst fijne plekken zijn om te wonen, werken en recreëren.

Europese Unie

Van de redactie

‘We de kennis van partners uit onze steden nodig’

Afbeelding