Het gebied waarin de vliegtuigen laag mogen vliegen. FOTO: KLu
Het gebied waarin de vliegtuigen laag mogen vliegen. FOTO: KLu

Vliegoefening-Orange Bull

Algemeen

Van maandag 5 tot en met vrijdag 16 december wordt vanaf vliegbasis Eindhoven oefening-’Orange Bull’ gehouden. Tijdens de oefening vliegen twee C-130 Hercules transportvliegtuigen naar oefenlocaties in Nederland en België waar personeel en vracht vanuit de vliegtuigen worden gedropt. 

EINDHOVEN - Tijdens de vluchten naar de oefenlocaties en tijdens het droppen vliegen de toestellen op een lage hoogte en zijn daardoor duidelijk zichtbaar en hoorbaar. Tijdens de oefening vliegen de toestellen 3 vluchten per dag. De geplande tijden zijn 09.00 tot 11.00 uur, 13.00 tot 16.00 uur en 19.00 tot 22.00 uur.
In Nederland betreffen het de volgende oefenlocaties: Marnewaard, Ginkelse Heide, Wamel en Regte Heide. In België wordt geoefend in Weelde, Bertrix, Hechtel en Chievre. Per vlucht wordt niet naar alle hierboven genoemde locaties gevlogen. De vluchtplanning is onder andere afhankelijk van het verloop van de oefening en weersomstandigheden op de locaties.
Voor de veiligheid van de toeschouwers en de parachutisten, worden de exacte tijden van de parachutesprongen niet vrijgegeven.

C-130 Hercules 

De Koninklijke Luchtmacht beschikt over 4 C-130 Hercules toestellen met als thuisbasis het Air Mobility Command op vliegbasis Eindhoven Een C-130 Hercules is een 4-motorig transportvliegtuig dat wordt ingezet voor het vervoer van militair personeel en materieel. Het toestel (40,5 meter breed en 11,7 meter hoog) hoeft niet per se te landen op een vliegveld. Dankzij het robuuste landingsgestel en de 4 sterke motoren (4.591 pk per motor) kan het toestel gebruik maken van zogenaamde ‘dirt strips’, bijvoorbeeld een strand of een vlak stuk in een woestijn. Als er geen mogelijkheid is om te landen, kan het toestel militairen of vracht droppen. Aan de achterkant van het toestel wordt een laadklep geopend waarna pallets met vracht het toestel verlaten en door middel van een parachute op een afgesproken locatie landen. Parachutisten kunnen het toestel ook op deze wijze verlaten, daarnaast kunnen ze gebruik maken van deuren aan de zijkant van het toestel. 

Naast militaire inzet kan de C-130 ook worden ingezet voor humanitaire hulpverlening in rampgebieden waar een vliegveld niet beschikbaar is of voor een deel is verwoest. Het toestel is bijvoorbeeld ingezet na de orkaan Irma dat verwoestend over onder andere Sint-Maarten is getrokken. Onlangs zijn C-130’s ingezet tijdens de evacuatievluchten uit Kaboel Afghanistan. 

Laagvlieger 

Om parachutisten of vracht veilig en nauwkeuring op de gewenste plaats te laten landen moet het toestel laag vliegen. Daarnaast kunnen vliegers zich op een lagere hoogte goed oriënteren en zijn zij in staat eventuele signalen vanaf de grond waar te nemen.
De C-130 wordt ingezet in gebieden waar een vijandelijke macht actief kan zijn. Door laag te vliegen en door gebruik te maken van de kenmerken van een terrein (bergen bijvoorbeeld) is het toestel minder kwetsbaar voor vijandelijk raketvuur.
De toestellen zijn onder andere ingezet in Irak, Afghanistan en Mali.

Tijdens een oefening in Nederland moeten de vliegers zich houden aan de wettelijk toegestane vlieghoogtes. Voor een oefening kan een stuk van het luchtruim worden vrijgegeven waarbinnen laag mag worden gevlogen. Het vliegtuig is niet bewapend en kan geen bommen afwerpen

Wettelijke hoogte

Vliegbasis Eindhoven is de thuisbasis van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht. De belangrijkste taak is het uitvoeren van militair luchttransport voor wereldwijde militaire operaties, humanitaire missies en speciale opdrachten. Daarnaast verricht luchtmachtpersoneel dag en nacht luchthaventaken voor Eindhoven Airport.

De vliegbasis heeft 4 taken: 1. leveren van militair luchttransport en het in de lucht bijtanken van militaire vliegtuigen; 2. afhandelen van vracht en passagiers; 3. openstellen van de luchthaven voor militair en civiel medegebruik; 4. faciliteren van binnen- en buitenlandse Defensie-eenheden.

Vliegbasis Eindhoven - Air Mobility Command

Tijdens oefening
vliegen
de toestellen
3 keer per dag

Van de redactie

C-130 Hercules transportvliegtuigen onderweg naar oefenlocaties in Nederland en België. FOTO: KLu
Afbeelding